Natječaji

NATJEČAJ za davanje stipendija i potpora studentima i učenicima

Na temelju odredaba Pravilnika za odobravanje stipendija i potpora za školovanje studenata i učenika,
Upravno vijeće Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od 11. rujna 2020. godine raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje stipendija i potpora studentima i učenicima

 

1. Na temelju ovog natječaja odobrit će se:
A. do 25 stipendija za redovito školovanje učenika na srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika,
B. do 50 jednokratnih godišnjih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika u srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika.

2. Iznosi stipendija su:
a. 1.200,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili studentskim domovima,
b. 1.750,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.

3. Jednokratne godišnje potpore iznose:
a. za srednjoškolce 3.000,00 kn,
b. za studente 4.000,00 kn.

4. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:
a. koji su državljani Republike Hrvatske,
b. koji s obitelji ili obiteljskim domaćinstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,
c. ako ukupni prihod po članu njihova obiteljskog domaćinstva iz svih izvora ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno,
d. koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada  Dubrovnika, na području Republike Hrvatske,
e. ako pohađaju neku visokoškolsku ustanovu u inozemstvu,
f. koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog davatelja.

5. Pravo na jednokratnu potporu mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju uvjete iz toč.

4. pod a., b., c., upisani u pojedine obrazovne ustanove u Dubrovniku, a nisu ni od koga dobili potporu ili stipendiju.

6. U prijavi na natječaj potrebno je ukratko prikazati imovinske i socijalne prilike, broj članova obiteljskog domaćinstva, ukupne prihode iz svih izvora (po osnovi rada, mirovine, od imovine ili na neki drugi način). Uz prijavu treba priložiti:
a. domovnicu (preslik),
b. rodni list (preslik),
c. potvrdu o redovitom upisu,
d. potvrdu o prebivalištu na području grada Dubrovnika za sve članove obiteljskog domaćinstva
e. potvrdu, u slučaju da član obiteljskog domaćinstva ili kandidat osobno prima pomoć za uzdržavanje,
f. potvrdu, u slučaju da pojedini član obiteljskog domaćinstva boluje od teške bolesti radi koje se povećavaju životni troškovi,
g. potvrde o primanjima za članove obiteljskog domaćinstva za razdoblje od lipnja do kolovoza 2020. godine i to:
– obrazac (IP) za zaposlene članove,
– potvrda o mirovini ili odresci o isplati,
– potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,
– rješenje Centra za socijalnu skrb Dubrovnik o socijalnom položaju (statusu) obiteljskog domaćinstva kandidata (ukoliko takvo rješenje postoji),
h. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za članove obiteljskog domaćinstva za prošlu godinu,
i. – za srednjoškolce – preslik svjedodžbe posljednjeg razreda školovanja,
– za studente – isto, presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole, ako tek počinje studirati ili preslik indexa, ako već studiraju.
U prijavi posebno istaknuti ako je kandidat sudjelovao na određenim državnim ili međunarodnim natjecanjima te navesti postignuti uspjeh.
Isprave o prihodima i socijalnom statusu kandidata ne smiju biti starije od šest mjeseci.

7. Stipendije se odobravaju za cijeli tijek školovanja i studija, u skladu s programom i pravilima obrazovne ustanove, uz uvjet da stipendist svladava program upisane škole ili studija i da redovito upisuje svaku slijedeću godinu.

8. Prijave s prilozima upućuju se poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Zaklada BLAGA DJELA, 20 000 Dubrovnik, Kovačka br. 1, s napomenom “za natječaj za stipendije”, a rok za predaju prijave je 26. rujna 2020.godine. U prijavi – zamolbi, potrebno je navesti i kontakt broj telefona- mobitela te e-mail adresu. Ako se utvrdi da je prijava nepravodobna, da su pojedine isprave ili u prijavi naznačeni podatci lažni ili se kandidat ne odazove pozivu da otkloni određene smetnje, takva će se prijava odbaciti. S kandidatima će se (po
potrebi) obaviti i usmeni razgovor.

9. Nakon što Upravno vijeće Zaklade, respektirajući sve relevantne kriterije iz Pravilnika, donese odluku o izboru kandidata kojima se odobravaju stipendije i jednokratne potpore, svi kandidati bit će pismeno obaviješteni o rezultatu, a oni kojima su odobrene stipendije bit će pozvani radi zaključenja odgovarajućeg ugovora.

Zaklada BLAGA DJELA

Pročitajte još

Javni poziv za iskaz interesa za sanaciju terase Opskrbnog centra u Mokošici na adresi Bartola Kašića 8-10

Dulist

Grand Circle Cruise Line proširuje tim

Dulist

Natječaj za tehničara za nadzor i održavanje EEK sustava (m/ž)

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija