Aktualno

NAKNADNA PAMET Oglas

Zamislite da na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11; u daljnjem: Zakon) povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika

objavi ovakav

O G L A S
za prijam na rad na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:
ČISTAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
Pored dolje navedenih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova. Osoba se prima na određeno vrijeme zbog bolovanja djelatnice. U postupku mogu sudjelovati osobe oba spola.

Na rad ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama opisane člancima 15. i 16. Zakona. Napomena: Kandidati koji zbog pravomoćne presude ne mogu aplicirati na ovaj oglas mogu sudjelovati u izboru za Gradonačelnika ako u propisanom roku prikupe podršku 900 birača i prijave se izbornom povjerenstvu. Ti kandidati imaju pravo na naknadu dijela troškova postupka prijave za Gradonačelnika.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način provedbe provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na Internetskoj stranici Grada Dubrovnika. Provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa u vrijeme o kojem će biti obavješteni naknadno. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Uz pisanu prijavu na oglas, treba obvezno priložiti:
– životopis s fotografijom
– dokaz o državljanstvu
– dokaz o stečenoj spremi, u originalu ili ovjerenoj preslici
– uvjerenje da se ne vodi kazneni i istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave oglasa. Kandidati koji zbog istražnog postupka koji je u tijeku ne mogu aplicirati za poslove čistačice mogu sudjelovanje u izboru za Gradonačelnika ako u propisanom roku prikupe podršku 900 birača i prijave se izbornom povjerenstvu. Ti kandidati mogu ostvariti naknadu dijela troškova postupka prijave za Gradonačelnika.
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (vidi napomenu gore).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijemu na rad.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Ovjeru dokumenata za potrebe oglasa, kandidati mogu obaviti bez naknade, u pisarnici Grada Dubrovnika.
Pisane prijave podnose se putem pisarnice Grada ili poštom na adresu Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, s naznakom „oglas za čistačicu“ u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje. Obavijest o ishodu bit će dostavljena sudionicima u zakonskom roku.

Kandidati koji ne ispunjaju uvjete u smislu zapreke iz članka 15. i 16. Zakona, odnosno zbog kaznenog ili istražnog postupka u tijeku, svoje kandidature za Gradonačelnika, s propisanim brojem potpisa potpore birača, podnose Gradskom izbornom povjerenstvu Dubrovnika, Dr. Ante Starčevića 23, također u roku od 8 (osam) dana od objave ovog oglasa, najkasnije 19. veljače do 24:00 sata.

Uvjeti u ovom izmišljenom oglasu koji se odnose na radno mjesto čistač/ica su stvarni i traže se od kandidata pri zapošljavanju. Jako me zabrinjava da ih neki kandidati za gradonačelnika ne mogu ispuniti…

Zoran Pucarić, PR stručnjak

Pročitajte još

LIJEČNICI O TESTIRANJU U ORDINACIJAMA Ne možemo riskirati da se kronični pacijenti u čekaonici zaraze Covidom

Leona Rašica

Odazovite se novoj akciji darivanja krvi! Posebno se traži jedna krvna grupa

Dulist

POVUČEN IZ PRODAJE ZBOG KRISTALA Ako ste kupili ovu ribu u konzervi, ne konzumirajte je!

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija