Grad

MUKE MLADIH DUBROVČANA S PRONALASKOM NEKRETNINE Ako se ne promijeni stanje na tržištu, morat ćemo iseliti iz grada

MUKE MLADIH DUBROVČANA S PRONALASKOM NEKRETNINE Ako se ne promijeni stanje na tržištu, morat ćemo iseliti iz grada

Pronalazak dugoročnog mje­sta za život, bilo da je riječ o najmu ili kupnji stana, na dubrovačkom je području očito i dalje problem. Mlade obitelji ili samci, unatoč velikim napo­rima, konstantnim pregledima oglasa i osluškivanju javnosti, i dalje dolaze pred zid kad je o ovoj temi riječ. Grad Dubrovnik se jest pobrinuo za dio obi­telji, dodjelivši im nedavno 39 stanova po modelu Dubrovačke stanogradnje u Novoj Mokošici. No, očito je kako to nije dovoljno te mnogi muku muče s pronalaskom vlastitog, normalnog stambenog prostora.

Začarani krug
Naša mlada sugrađanka je htjela ano­nimno istupiti (podaci poznati redak­ciji) i istaknuti vlastite napore po pitanju pronalaska primjerenog doma i time rješavanja stambenog pitanja za njenu mladu obitelj. Nakon godina potrage, i dalje nije pronašla normalno mjesto za život. Jednostavno, ne želi pristati na bilo što!

— Što više pratim situaciju tržišta nekretnina u našem Gradu, čini mi se da mi je sve manja vjerojatnost da ću ikad imati svoju. Ovo govorim iz perspektive osobe koja već neko vri­jeme traži svojih nekoliko kvadrata, po mogućnosti, u gradu. Doduše, kad se krenulo u potragu, želja je bila naći neki, neću reć’ manji, ali pristojni stan za dvoje. Danas govorimo o minimalno dvosobnom stanu s parking mjestom. Prvenstveno iz razloga što se život planirao brže od mene i partnera pa je danas tu i dijete kojem želimo pružiti vlastiti prostor. Ali i zato što su ti manji stanovi često apartmani, a ne stanovi za život. Problem je u tome što smo se na početku naše priče smijali kad bi za m2 tražili 3000 eura, a sada je cijena ‘kvadrata’ (novogradnje) duplo veća, pa ono što je onda bilo smiješno, sad je lutrija – ističe nam naša sugovornica. Zna se tu, kako kaže, naći i takvih cijena, ali su to onda poprilično stari stanovi za koje je potrebna rekonstruk­cija i/ili renovacija. ­

— Kad zbrojite te troškove, dođete na cijenu novogradnje. Smatram da je nerealno očekivati da se svi željeni kriteriji poklope i da to bude ispla­tivo, ali uz neophodno dizanje kredita s dugoročnim rokom otplate, krite­riji se dodaju sami od sebe. Frustrira me dosta toga po pitanju nekretnina i mogla bih u nedogled o svemu ovome, ali to moje svakako neće promijeniti išta. A da ne spominjem da je zbog navedenog velika potražnja za dugo­ročnim najmom, a to tek znamo da je posebna priča kod nas. U taj začarani krug lako uletite, ali bez dobre financij­ske pozadine ili malo sreće na igrama na sreću, to vam (p)ostaje svakodnevni stres – navodi nam sugovornica.

‘Omogućite stanovnicima da žive’
Još je jedna naša mlada sugrađanka (podaci poznati redakciji) u potrazi za adekvatnim mjestom za život. Ona je doduše u samostalnoj potrazi, odno­sno traži smještaj samo za sebe, no muka je ista.

— Kao mlada osoba rođena i školo­vana u gradu, koja aktivno sudjeluje u njegovom životu, suočavam se s iza­zovom nedostatka mogućnosti najma ili kupnje pristupačnog stana. Una­toč dobroj plaći, teško je pronaći bilo kakav adekvatan smještaj za samosta­lan život, što predstavlja ozbiljan pro­blem za ostanak i razvoj pojedinaca u gradu. Ono na čemu se treba raditi je da se omogući stanovnicima da žive! Nemaju svi apartmane ni sobe od kojih mogu imati dodatnu zaradu i riješeno stambeno pitanje. Dakle, postoje osobe koje rade pristojan i normalan posao – od kojeg nemaju nikakvu mogućnost za najam jednosobnog stana ili studio apartmana jer je to nerijetko odvajanje doslovno 2/3 prihoda. Nažalost, ako se ne promijeni stanje na tržištu i ne otvore mogućnosti za građane grada Dubrovnika s ‘normalnim’ prihodima, primorani smo ići izvan grada gdje ćemo si moći osigurati normalan i sta­bilan život – navela je.

‘Ponuda je loša’
Osnivač i direktor agencije ‘Libertas Homes’ Goran Pikunić za DuList ističe kako je, po njegovom mišljenju, što se tiče ponude, u Dubrovniku cijena sta­nova dosegnula neki svoj vrhunac.
— Neće posebno više rasti. Možda bi u nekim dijelovima cijena mogla pasti. No, to su neke nekvalitetnije zgrade te lokacije koje nisu u potpunosti zado­voljavajuće za kupce. Primjerice, kao što su ‘gruški neboderi’. Radi se o dosta starim zgradama iz 70-ih godina, gdje je loš pristup i nema parkinga. Takvim nekretninama može ‘pasti’ cijena – navodi Pikunić. Inače, kad govori o cijenama ‘kvadrata’ na dubrovačkom području, ističe kako se prosječna cijena može teško odrediti s obzirom da su ‘na različitim lokacijama, razli­čite cijene’.

— No, uvijek se može naći neki pro­sjek. Ako bih ga morao istaknuti, rekao bih da se radi o prosječnoj cijeni između 3.500 i 4.000 eura za ‘kva­drat’. Naravno, ima jeftinijih i sku­pljih nekretnina – kazao je. Što se tiče ponude, kako kaže, ona je loša, skoro pa i ne postoji.

— Upravo je to jedan od razloga zbog čega cijene ne padaju – jer nema novih stanova, nema novih novograd­nji. Da bi se cijena nekretnina spustila, potrebno je da određeni broj stanova ‘izađe’ na tržište. Sve je pitanje ponude i potražnje. Nadam se nekom većem broju novogradnji, iako ne vidim da će ih previše ‘nadoći’. Jer, i te novograd­nje koje se događaju, ili će se dogoditi, bit će luksuznije nekretnine na luksu­znijim lokacijama. Za takve stanove uvijek imaju kupci – jasno će Pikunić. Što se tiče mladih obitelji, ističe kako je potrebno graditi ‘više stambenih obje­kata koji su srednje kvalitete’.

— Jedina mjesta za razvoj takvih pro­jekata je Mokošica i Pobrežje. Upravo se Pobrežje može razviti kao jedna nova zona za život. Blizu je grad, gore se treba napraviti nova škola, vrtić… I onda to može biti mjesto gdje mladi ljudi mogu kupiti stanove po održivim, normalnim cijenama ‘kvadrata’. Dotad će biti ovakva situacija jer u Dubrov­niku nema mjesta, odnosno lokacije za takve projekte koji bi bili prihvatljiviji mladim ljudima – naglasio je Pikunić.

Kad će novih 50 stanova u Solitudu?
Kao što smo i naveli, Grad Dubrov­nik je dodijelio prvih 39 stanova po modelu Dubrovačke stanogradnje u Novoj Mokošici kroz provedena dva javna poziva.

— S istim ciljem osigurano je i cje­lovito vlasništvo nad zemljištem na Pobrežju gdje će se mladim sugrađa­nima dodjeljivati parcele za izgradnju tipskih kuća. Gradska uprava kroz pro­jekt razvija i niz drugih mjera poticajne stanogradnje, kao što su subvencioni­ranje 30 mladih obitelji iznosom od 30 tisuća eura za kupnju prve nekretnine ili izgradnju ili nadogradnju objekta – naveli su u priopćenju iz lipnja ove godine, kada su također istaknuli da je ishodovana građevinska dozvola za gradnju tri zgrade u Solitudu u sklopu projekta Dubrovačka stanogradnja. Projektom izgradnje planskog naselja, koji će obuhvatiti gradnju ukupno 50 stanova, gradska uprava, kako je ista­knuto, nastavlja program poticajne stanogradnje za mlade obitelji i time rješavanje ključnog problema mladih u Dubrovniku.

— Projektom je predviđena izgradnja stambenih objekata, prometnice, cje­lokupne infrastrukture, kao i javnih sadržaja poput vrtića. Planirani sta­novi, njih 50, veličine od 55 do 77 ‘kva­drata’, raspoređeni su u tri zgrade na nekoliko etaža, okružene drvoredima i povezane zajedničkom šetnicom. Par­kirališna mjesta osigurat će se grad­njom podzemnih garaža i parkirališ­nih mjesta za stanare i javne korisnike, a predviđen je i prostor dječjeg vrtića za šest do osam vrtićkih jedinica za smještaj oko 100 djece, za koji se pla­nira arhitektonsko-urbanistički natje­čaj. Uz izgradnju stambenih objekata predviđena je i izgradnja nove infra­strukture naselja na koju će se spojiti navedene zgrade, koja u sebi uključuje kanalizaciju, odvodnju, vodu, struju i novi ispust koji će rasteretiti oborinsku odvodnju ovog dijela naselja, a spajat će se na Moluntsku ulicu – naveli su u priopćenju.

Što je s navedenim projektom i u kojoj je on fazi, kad se može očekivati početak izgradnje i u konačnici nje­gova finalizacija – pitanje je koje smo postavili Gradu Dubrovniku, no dosad nismo dobili odgovor.

Pročitajte još

Izrađuje se Plan pripravnosti i upravljanja rizicima za povijesnu jezgru vrijedan 75 tisuća eura

Dulist

Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do petka

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist