Politika

Mostovci donose 13 razloga zašto treba reći ne predloženoj trasi ‘brze’ ceste

mokosica tjedni pregled

Iz dubrovačke koordinacije stranke MOST poslali su priopćenje u kojem ističu ‘zašto treba reći NE predloženoj trasi ‘brze’ ceste sjevernom stranom Rijeke dubrovačke’. Također, navode da se umjesto, ‘u svakom slučaju sporne i štetne trase ‘brze’ ceste sjevernom stranom Rijeke dubrovačke’, predlaže, odnosno podržava se odabrati drugu varijantu. Riječ je o varijanti izgradnje predmetne ceste od čvora ‘Dubrovnik zapad’ priključnom cestom na most dr. Franja Tuđmana pa dalje tunelom kroz brdo Srđ prema Šumetu i Brgatu i/ili tunelom prema čvoru ‘Ilijina glavica’ i budućem tunelu Bosanka.

Naveli su trinaest točaka zašto treba reći ne predloženoj trasi ‘brze ceste’, a mi ih prenosimo u cijelosti:

Zbog toga što će ta trasa ugroziti izvorišta: Ombla, te Vrelo i Račevica, iz kojih se stanovništvo Dubrovnika opskrbljuje vodom za piće i još desetak manjih izvorišta koja se također koriste za piće ili gospodarsko korištenje od vlasnika imanja uz ta izvorišta; zbog očuvanja zdravlja i kvalitete života lokalnog stanovništva zbog buduće bitno povećane razine buke i razine zagađenja ispušnim plinovima i drugim štetnim tvarima koje će nastati zbog prometa tom prometnicom; zbog toga što će ta trasa sa svojim brojnim, širokim i dugačkim usjecima, vijaduktima i visokim i ružnim mostom u neposrednoj blizini izvorišta Omble bitno nagrditi i unakaziti sadašnji krajobraz i vizure Rijeke dubrovačke; zbog toga što će ta trasa presječi, odvojiti i usitniti brojna poljoprivrednih imanja lokalnog stanovništva; zbog toga što ta trasa prolazi kroz vrijedne arheološke zone u Petrovu Selu i Prijevoru; zbog toga što ta trasa ugrožava važne životinjske vrste i njihova staništa; zbog toga što će ta trasa ugroziti, poremetiti i presjeći brojne vodotoke oborinske odvodnje; zbog toga što ta trasa prolazi područjem velikih klizišta zemljišta i velikih klizišta nasipa (gomila) od šljunka; zbog toga što ta trasa prolazi područjem velikih odrona ogromnih kamenih gromada; zbog toga što ta trasa prolazi kroz značajni krajobraz Rijeke dubrovačke; zbog toga što ta trasa prolazi kroz zaštićeno područje europske ekološke mreže ‘Natura 2000’ – Paleoombla-Ombla;  zbog toga što je ta trasa prometno nepotrebna za stanovnike Grada Dubrovnika i uglavnom u funkciji tranzitnog i teškog tranzitnog prometa prema Crnoj Gori, Albaniji i drugim državama te konačno zbog toga što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika tako već jednoglasno odlučilo 2021. u ‘Deklaraciji o zaštiti Omble’.

Pročitajte još

Vlada je uoči izbora bila široke ruke, rastrošnost je došla na naplatu

Dulist

Matušić i Raguž ostaju na pozicijama državnih tajnika

Dulist

MARO KRISTIĆ I Grad Dubrovnik snosi dio odgovornosti za fijasko s kupalištem u Uvali Sumratin

Dulist