Županija

More izvrsno na 117 plaža, jedna dobila nezadovoljavajuću ocjenu

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je deseto redovno ispitivanje mora na 121 plaži u razdoblju od 19. do 28. rujna 2023. godine. Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

-More je na 117 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Na plaži Bilin žal u Lumbardi na Korčuli more je ocijenjeno zadovoljavajućom, a na plaži Tehnička radiona u Pločama nezadovoljavajućom ocjenom – navode iz županije.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Pročitajte još

Kreće rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna UPU Kupari I, idući petak javno izlaganje

Dulist

ŽUPANIJA O KONCESIJI U UVALI ‘Odluke su donesene zakonito, nema financijske štete’

Dulist

Na Obodu dovršeno igralište vrijedno 15 tisuća eura

Dulist