Politika

Maro Kristić i Tonći Skvrce: Grad je u velikim problemima, ali treba biti optimist. Mi to zaista jesmo!

Grad se nalazi u iznimno teškoj financijskoj situaciji. Koji su po Vama prioriteti i kako biste Vi upravljali Gradom?
Istina je, naš Grad se nalazi u jako teš­koj financijskoj situaciji i jako je puno naših sugrađana koji žive na rubu egzi­stencije. Rezultat je to globalne svjet­ske krize, ali i lošeg i neodgovornog odnosa gradske uprave prema novcu građana. Svi se pitaju gdje je novac, a njega nema. Ostala su samo velika kre­ditna zaduženja i upitnici iznad glava građana. No, treba biti optimist. Iz krize se može izaći samo ako nastupaš odgovorno, stručno i otvorenih karata. Zbog svega navedenog socijalna kom­ponenta proračuna mora imati priori­tet, ali i biti usklađena s onom razvoj­nom, poduzetničkom komponentom. Dakle, to su dvije strane proračuna na koje ćemo posebno paziti. Bez konso­lidacije gospodarstva nema ni zdravog proračuna pa će mjere potpore gospo­darstvu biti konkretne, sveobuhvatne i snažne. Od socijalnih mjera želimo istaknuti kako ćemo osigurati da svaki umirovljenik s mirovinom manjom od 2500 kuna ima trajni mjesečni doda­tak kroz cijelu godinu, oslobodit ćemo roditelje plaćanja članarina kako bi se njihova djeca bavila sportom besplatno i dodijelit ćemo sugrađanima lošijeg imovnog stanje poljoprivredno zemlji­šte na korištenje, kako bi mogli samo­stalno proizvoditi hranu domaćim sje­menom i prehranjivati svoje obitelji. Mjere koje već postoje za nezaposlene osobe ćemo zadržati i dodatno osnažiti.

Poseban naglasak i sve stručne kapacitete usmjerit ćemo na privlačenje sredstva iz europskih fondova kojima možemo osigurati kontinuitet razvoja i nova radna mjesta. Umijeće uprav­ljanja gradom u vremenima krize podrazumijeva odgovornost, znanje, mudrost i pažljivo biranje prioriteta. ­

Puno govorite o mladima, njihovoj perspektivi i problemu stanovanja. Što nam možete reći o tome?
Grad mora ponuditi perspektivu mla­dima. Stanovanje u Gradu je zadnjih godina iznimno skupo, a većini mla­dih obitelji vlastiti stambeni prostor je nedostižan san. No, postoje i puno bolji načini poticajne stanogradnje od dubrovačkog modela koji na žalost nije zakonit, pa sada moramo tražiti nova rješenja kako dodijeliti te stanove u Mokošici mladim obiteljima, iako je u načelu riječ o dobroj ideji. Naš pri­jedlog poticajne stanogradnje podra­zumijeva javno-privatno partnerstvo u kojem Grad sudjeluje na način da u projekt uloži svoje zemljište, oslobodi od plaćanja komunalija i ishoduje gra­đevinske dozvole, a privatni investitor ima obavezu izgraditi i prodati stanove po unaprijed dogovorenoj cijeni. Na ovaj način Grad ne troši sredstva kojih ionako nema i bespotrebno se ne zadu­žuje, a zemljišta u gradskom vlasništvu na kojima se može graditi ima u Hlad­nici, poviše Tupovog naselja, u Zatonu i na njima se može izgraditi dovoljan broj stanova da svaka mlada obitelj može riješiti svoje stambeno pitanje. Na žalost, kriza uzrokovana global­nom pandemijom dovela je do toga da mladi napuštaju Dubrovnik. Nekad je to bio trend u Slavoniji, a danas se to nerijetko događa i kod nas. Posla nema, a život je i dalje iznimno skup. Tride­set godina bezidejnosti i loših politika kojima je jedini smisao bila podjela pli­jena došlo je na naplatu. Turizam se događao sam od sebe, a u druge grane gospodarstva se nije ulagalo. Zato nas je kriza tako jako pogodila i oporavak će biti težak i dugotrajan, a koliko će dugo trajati ovisit će o onima koji će dobiti povjerenje građana. Ja se zaista nadam da građani neće birati one koji su ih doveli ovdje gdje jesu, jer oni ne mogu popraviti stvari na bolje. Mislim da je vrijeme da mladi preuzmu sud­binu u svoje ruke. Oni su ti koji mogu preokrenuti trend. Ovo je njihov Grad i oni su ti koji moraju određivati njegovu budućnost. Meni je posebno drago da ih je iz dana u dan u Mostu sve više i da u nama vide svoje partnere u izgradnji boljeg i prosperitetnijeg Grada.

Zašto bi građani izabrali baš Vas za gradonačelnika?
Građani mu me i do sada više puta iza­brali za njihovog zastupnika u Hrvat­skom saboru, gradskom vijeću Grada Dubrovnika i skupštini Dubrovačko – neretvanske županije na čemu im se ovom prilikom posebno zahvaljujem, jer je to posebna čast, a iskustvo koje sam stekao je neprocjenjivo. Vjeru­jem kako su zadovoljni načinom na koji sam zastupao njihove interese. Nekad s više, a nekad s manje uspjeha, ali uvijek hrabro, srčano i beskompro­misno, a Dubrovnik i oni su mi uvijek bili na prvom mjestu. Takvim pristu­pom sam stekao puno opasnih nepri­jatelja, ali je puno veći broj onih koji su uz mene i žele mijenjati naš Grad i državu na bolje. Na to sam posebno ponosan. Osjeća se u zraku da ljudi žele promjene, Dubrovnik se budi, jer njegovi građani, a posebno mladi znaju da se može i mora puno bolje. Vjeru­jem u svoj tim u kojem je veliki broj mladih i stručnih, visokoobrazovanih ljudi, svih profesija i zvanja, ali i onih starijih s bogatim životnim i profesio­nalnim iskustvom i u tome leži i moja snaga. Baš zato vjerujem kako će moji sugrađani birati Bolji Grad te poklo­niti povjerenje listi Mosta za gradsko vijeće i meni kao svom kandidatu za gradonačelnika.

Poštovani gosp. Skvrce, MOST-ov ste kandidat za zamjenika grado­načelnika, možete li se kratko pred­staviti našim čitateljima?
Moje ime je Tonći Skvrce, dugogodiš­nji sam turistički djelatnik s 32 godine rada u struci. U hotelskom sam poslo­vanju prošao sve njegove razine, te sam, osim voditeljskih funkcija, bio operativni direktor, te direktor neko­liko dubrovačkih hotela. U četverogo­dišnjem mandatu (2004 – 2008) sam bio Direktor TZ grada Dubrovnika, tijekom kojeg sam, u suradnji sa svo­jim timom, osmislio brojne projekte poput GRADSKE STRAŽE koja je danas, iz nekog razloga, van funkcije, projekta DUBROVNIK ZIMI koji je prerastao u današnji Dubrovački zimski festi­val, projekta DUBROVAČKA ZIMSKA KARTICA iz koje je nastala današnja DUBROVNIK CARD ili pak o promotiv­nog filma JEDINSTVENI DUBROVNIK / UNIQUE DUBROVNIK, koji je 2007. godine osvojio devet (9) svjetskih nagrada, te je bio proglašen drugim najboljim svjetskim promidžbenim turističkim filmom za 2007. godinu.

Uz rad ste se školovali, ali turizam nije ostao Vaš jedini interes?
Točno, uz rad sam diplomirao na RIT Croatia u prvoj generaciji (1997.), ste­kavši tako zvanje Stručni specija­list service managementa (hrvatska diploma), odnosno Bachelor of Science (američka diploma). Međutim, turizam nije jedini u fokusu mog interesa, pa sam tako diplomirao na Visokoj školi za management i dizajn ASPIRA na programu Voditelj projekata financi­ranih iz EU fondova. Znanja koja sam stekao su velika, te ću ih zasigurno moći iskoristiti ukoliko nam sugra­đani daju povjerenje za vođenje Grada Dubrovnika.

Hrvatski ste branitelj iz Domovin­skog rata?
Na tu sam činjenicu posebno ponosan, to je bio moj skromni doprinos stva­ranju slobodne i suverene Republike Hrvatske. Inače, časnik sam Hrvatske vojske u pričuvi, s činom PORUČNIKA.

Ukoliko postanete dogradona­čelnik ili pak postanete gradski vijećnik, koje će Vam teme biti prioritetne?
U svakom slučaju turizam i poljopri­vreda i EU fondovi, na koje ćemo zasi­gurno staviti poseban naglasak. Kada govorimo o turizmu, samo neke od tema za koje ću se zalagati su uspo­stava modela upravljanja procesima, reorganizacija TZ grada Dubrovnika s ciljem njene bolje efikasnosti, vidlji­vosti i učinkovitosti, nadopuna brand-a Dubrovnika, zdravstveni i sport­ski turizam, digitalizacija procesa u dubrovačkom turizmu ili pak izrada akcijskog plana za produljenje turi­stičke sezone. Kada govorimo o poljo­privredi, naglasak će biti na aktivno­stima oko raspodjele poljoprivrednog zemljišta sugrađanima lošijeg imo­vinskog stanja u svrhu poljoprivredne proizvodnje temeljene na domaćem sjemenu, kao i na projekt URBANE PERMAKULTURE, kojim ćemo mapi­rati zemljište u vlasništvu Grada Dubrovnika, te isto raspodijeliti našim sugrađanima prema sličnom modelu. Što se tiče EU fondova, inzistirat ću na tome da se izvori financiranja u idu­ćem desetogodišnjem razdoblju stave u funkciju razvoja Grada Dubrovnika, te da Grad Dubrovnik bude proaktivan, organiziran i ekipiran u povlačenju što više novaca koja su nam na raspo­laganju. Upravo zbog toga, planiramo ustrojiti KREATIVNU KLINIKU kojoj će primarni zadatak biti praćenje, pisanje, prijava i provedba projekata male vri­jednosti koji će, uz velike infrastruk­turne projekte na koje se jedino može javiti Grad Dubrovnik, biti u fokusu našeg djelovanja u idućem razdoblju. Cilj će nam biti horizontalan pristup, na način da u natječaje koji budu raspi­sivani uključimo što više lokalnih pri­hvatljivih prijavitelja i partnera iz svih područja društva.

Izbori 2021.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 12. svibnja 2021. 

Pročitajte još

‘PREDSJEDNIČE, PRESTANITE’ Dobroslavić: ‘Milanović pravi političku štetu Hrvatskoj’

Dulist

Kristić: Da Grad doživljava lopudski mjesni odbor do ovog problema vjerojatno ne bi ni došlo

Dulist

Ivica Kunčević dobitnik je Nagrade Dubrovnika za životno djelo

Andrea Falkoni Račić

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija