Aktualno

MARKO POTREBICA Dok je na snazi ovakav GUP, ostaje nam samo iščuđavati se

Više puta sam u javnosti izjavio kako u Gradu zadnjih godina niču zgade na čudnovatim mjestima. Evidentno je kako je GUP Grada Dubrovnika, kojeg smo naslijedili, dozvolio određenu intervenciju u prostoru koja ne nailazi na odobravanje većeg dijela javnosti. S druge strane, važno je povući granicu jer mi se čini kako postoji dio ljudi u gradu koji su protiv bilo kakve izgrad­nje i ulaganja te žele konzervirati i sto­pirati razvoj, a to ne podržavam. Gradu koji se ne razvija prijeti dugoročna sta­gnacija, ali naravno razvoj treba biti održiv. GUP treba ozbiljno revidirati, međutim prilikom toga treba paziti na sve zakonske posljedice, obveze i ograničenja koje imamo pri donošenju odluka. Prilikom mijenjanja treba biti oprezan jer je, nažalost, stečeno pravo jako teško ukidati – istaknuo je u razgovoru za DuList predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica po pitanju pritužbi građana na sve veću prekomjernu izgradnju i uništavanje vizure Grada. 

Jedan od takvih slučajeva je i gradilište preko puta GRAWE-a. Gradonačel­nik je istaknuo kako se GUP treba podhitno mijenjati. Smatrate li kako zaista treba i zašto se nije već prije to napravilo?
Nakon što sam u medijima proči­tao o konkretnom projektu, zatražio sam od nadležnog odjela informacije o istom. Izvijestili su me da je izdana građevinska dozvola sukladno GUP-u te da je napravljen geomehanički ela­borat i revizija elaborata što znači kako je napravljena revizija zaštite građe­vinske jame. Dakle, sve je napravljeno prema GUP-u, odnosno po zakonu. Dok je na snazi takav GUP, onda nam ostaje samo se iščuđavati. Podržavam gradonačelnika u njegovoj namjeri da tome stane na kraj i sa zadovoljstvom ću prijedlog izmjene GUP-a, ili zamr­zavanje istog, staviti na Gradsko vijeće kad ga gradonačelnik, sukladno svo­jim ovlastima uputi. Do tada, moramo poštivati proceduru i zakon

Biste li tamo kupili stan? Ili Vašoj djeci?
Nemam takve planove, a svatko bira mjesto za život koje mu se sviđa.

Čokolino je također postalo veliko gradilište. Kao gorući problem i dalje se javlja – parking. Hoće li možda stanovnici pronaći rješenje u garaži studentskog doma?
Studentski dom je objekt koji ima pla­niranu garažu, što znači kako njegovi korisnici tijekom ljeta i zime neće negativno utjecati na promet u miro­vanju na području Čokolina i Peytona. U ovome trenutku, zbog regulative koju smo potpisali kada smo dobili sredstva EU fondova, u prvoj fazi neće moći biti moguće koristiti taj parking u dijelu javnog parkirališta. Čim prođe razdoblje od pet godina ili ako budemo u međuvremenu mogli izmijeniti postojeći ugovor, naravno kako ćemo susjedima za odgovara­juću mjesečnu naknadu koja neće biti ekstremna, ponuditi mogućnost par­kirališnog mjesta. Sve zavisi o broju slobodnih mjesta u garaži studentskog doma. Inače, u toj prvoj fazi odvija se proces monitoringa, odnosno proma­tranja kad sve ono što je ostvareno u realizaciji mora biti sukladno onome što je odobreno u investicijskoj stu­diji, a na temelju koje smo dobili bes­povratna sredstva za ovakav kapitalan projekt. Vrlo je važno istaknuti kako će se preko parcele studentskog doma nalaziti pješački koridor koji će pove­zivati Čokolino i Peyton.

Kako teku radovi na izgrad­nji studentskog doma? Jeste li zadovoljni?
Zasad sam zadovoljan jer smo s rado­vima na studentskom domu u dina­mičkom planu. To konkretno znači kako bi ugovoreni građevinski radovi trebali biti gotovi krajem listopada ove godine. Mnogima to zvuči nevjero­jatno jer smo trenutno na nultoj etaži, a još idemo četiri gore. Krajem svib­nja, odnosno početkom lipnja objekt bi trebao doći na maksimalnu visinu nakon čega idu završni radovi.

Gospodin Barač je znao tada, a zna i danas kako nisam kupio nikakav stan. To je znao jer sam čak i na medijski upit to demantirao. U svojoj je kazne­noj prijavi napisao kako sam potpisao odluku Gradskog vijeća, a za koju je i on glasao. A drugo kako je neslužbeno nešto saznao. Mislim kako je Povje­renstvo za sukob interesa reklo sve po pitanju te navodne priče, a tu je priču on nastavio na jedan, po meni, ružan način. Pružio sam mu priliku javne isprike jer zna da je govorio neistinu, no nije ju iskoristio. Nažalost, iz meni nepoznatih razloga on je ustrajao na svemu tomu. Vrlo je važno u politici paziti što se govori. Ja sam čovjek od riječi i ovo će biti moja prva podne­sena tužba

Strategija razvoja sporta Grada Dubrovnika ugledala je svjetlo dana. Što o njoj mislite?
Iznimno sam sretan što se Strategija donijela jer sam bio jedan od njenih inicijatora. Zahvalio bih se gradona­čelniku što je već u kampanji prepo­znao kako je potrebno ulagati u sport­sku infrastrukturu. Ali je i lijepo kad imamo ovakve koalicijske partnere, pritom misleći na DUSTRA-u koja je također to prepoznala te se stvorila sinergija. Tu su drugi kolegice i kolege koji su, bez obzira na stranačku pri­padnost, podržali strategiju i smjer kojim smo krenuli. Vrlo je važno da se strateške odluke, koje će u konačnici rezultirati zaduženjem Grada Dubrovnika za neke kapitalne investicije, donose konsenzusom. To znači kako se ide u dobrom smjeru. ­
Radi se o važnom strateškom doku­mentu, među ostalim zbog EU fon­dova, no riječ je i o jednom opasnom dokumentu za ovu gradsku admini­straciju zato što u njemu, osim stra­tegije, postoji i akcijski plan. U tom akcijskom planu jasno su navedena razdoblja u kojima se projekti moraju napraviti. Idealno bi bilo kad bismo sutra mogli krenuti s realizacijom Strategije da imamo projektnu doku­mentaciju i pripremljene prostorne planove. No, po pitanju sporta nasli­jedili smo jedno veliko ništa. Važno je da točno, sukladno Strategiji, u ovom i našem budućem mandatu završimo neke projekte kao što je nova sportska dvorana, nogometni teren s atletskom stazom u Gospinom polju, natkriveni teniski tereni, saniran hangar Veslač­kog kluba Neptun, sređen bazen u Gružu i još niz projekata definiranih Strategijom. Detektirana su i dva naj­važnija problema. To je infrastruktura, a drugi je neadekvatno educiran kadar i potplaćenost trenera.

Postavlja se ipak pitanje oko loka­cija. Znamo kako su lokacije pred­viđene GUP-om, no u Strategiji se jako malo objekata smješta u prostor.
Strategija sporta definira potrebe, a ne lokacijski raspored. Kad bi se kineozi­olozi bavili prostornim planiranjem, nešto bi zasigurno bilo pogrešno. Stra­tegija sporta definira što treba dubro­vačkom sportu kako bi se dosegao određen standard. Prostorni planovi definiraju buduće lokacije. Logično kako se nameće da je Gospino polje jedna od temeljnih lokacija, ali to stra­tegija ne definira. Isto tako, ne bavi se gorućim pitanjem može li se u Lapadu napraviti novi nogometni stadion ili ne. Definirano je da nama treba sta­dion od 4 i pol tisuće mjesta. Gdje će on biti, to je stvar politike i struke koja treba donijeti odluku… A ne dr. sc. kineziologije izrađivača ove strategije. Činjenica je kako se skoro četrdesetak godina nije napravilo apsolutno ništa. Zato kad danas čujem po kuloarima prigovore ‘važnih’ starijih sportskih djelatnika kontra Strategije, onda se mogu samo nasmijati.

Cijena studentske prehrane je 22 kune i 60 lipa s PDV-om, a nažalost većina studentskih centara u problemima je po pitanju studentske prehrane. Drugo, smještaj u Studentskom domu za studente iznosit će 810 kuna. Bit će izazov s tako malim prihodima održati ren­tabilan i dobar sustav te će nam za to trebati značajan ljetni angažman po pitanju iznajmljivanja, prije svega u znanstveno obrazovne svrhe organiziranjem doga­đaja koji su vezani s našom osnovnom djelatnošću, no ne bježimo ni od komercijalnog iznajmljivanja

U kaznenoj prijavi koju je podi­gao predsjednik dubrovačkog SDP-a Jadran Barač, stalo je kako neslužbeni izvori upućuju da ste Vi uplatili akontaciju za gradnju stanova na lokaciji koja se vezala uz aferu ‘Okrajak’. Kako ste tada reagirali vidjevši ove osude? Jeste li podignuli privatnu tužbu protiv Barača kako ste i najavili?
Gospodin Barač je znao tada, a zna i danas kako nisam kupio nikakav stan. To je znao jer sam čak i na medijski upit to demantirao. U svojoj je kazne­noj prijavi napisao kako sam potpisao odluku Gradskog vijeća, a za koju je i on glasao. A drugo kako je neslužbeno nešto saznao. Mislim kako je Povje­renstvo za sukob interesa reklo sve po pitanju te navodne priče, a tu je priču on nastavio na jedan, po meni, ružan način. Pružio sam mu priliku javne isprike jer zna da je govorio neistinu, no nije ju iskoristio. Nažalost, iz meni nepoznatih razloga on je ustrajao na svemu tomu. Vrlo je važno u politici paziti što se govori. Ja sam čovjek od riječi i ovo će biti moja prva podne­sena tužba.

Skoro dvije godine ste na čelu Gradskog vijeća. Bili ste najavili mijenjanje Poslovnika Gradskog vijeća, kad će se to napraviti?
Pozvao sam vijećnike na dijalog po pitanju mijenjanja Poslovnika te vje­rujem da će tijekom veljače Odbor za statut i poslovnik pripremiti prijed­log izmjena Poslovnika. Želio bih da izmjene donesemo konsenzusom jer nisam sklon da ga donosimo pregla­savanjem. Također nisam sklon pre­više restriktivno djelovati po pitanju vijećničkih pitanja. Ne želim da se ste­kne dojam da se oporbi onemogućuje normalno nastupanje u Vijeću jer nam to nije cilj. Ali je zaista malo previše da svakih mjesec dana iscrpljujemo kroz dva do tri sata vijećničkih pita­nja. Moramo naći neki bolji model.

Kakvom opisujete aktivnost vijeć­nika? Kakav je omjer snaga?
Gradsko vijeće pokušavam doži­vjeti puno šire, ne samo po pitanju oporbe, vlasti i preglasavanja. Činje­nica je kako vladajuća većina u Grad­skom vijeću ima stabilan broj ruku i možemo donositi odluke. Kad analizi­rate situaciju, preko 300 točaka Grad­skog vijeća doneseno je konsenzusom. To je ono što me raduje. Zadovoljan sam radom i atmosferom u Gradskom vijeću. Tijekom deset sati raspravlja­nja dogodi se neko ‘iskakanje’, ali sve je to u granicama normale.


NOVI ČETVEROGODIŠNJI MANDAT
Dobili ste novi četverogodišnji mandat ravnatelja stu­dentskog centra Dubrovnik. Osim dovršetka student­skog doma, planirate li provesti još neke promjene/odluke koji bi pridonijele stvaranju boljitka studentskog života u gradu?
Iznimno sam zadovoljan jer su mi Upravno vijeće, Rektor i Senat Sveučilišta dali povjerenje. Zaista je veliko zado­voljstvo ući u mandat kad smo Studentski dom nakon desetak godina doveli u fazu kad je ‘opipljiv’. U ovome razdoblju ispred nas, prvenstveno je bitno završiti ovaj kapitalan projekt, a nakon toga dovesti ga u fazu da funk­cionira bez gubitaka.
Naime, cijena studentske prehrane je 22 kune i 60 lipa s PDV-om, a nažalost većina studentskih centara u problemima je po pitanju studentske prehrane. Drugo, smještaj u Studentskom domu za studente iznosit će 810 kuna. Bit će izazov s tako malim prihodima održati ren­tabilan i dobar sustav te će nam za to trebati značajan ljetni angažman po pitanju iznajmljivanja, prije svega u znanstveno obrazovne svrhe organiziranjem doga­đaja koji su vezani s našom osnovnom djelatnošću, no ne bježimo ni od komercijalnog iznajmljivanja. Naime, manjak prihoda koji ostvarimo u poslovanju sa studen­tima, mora se nadoknaditi, a mi smo odlučili da to bude komercijalni sektor. Ovaj studentski dom bit će ogledan primjer dobrog poslovanja. To je izazov u novom četve­rogodišnjem mandatu.

Tekst je izašao u tiskanom izdanju DuLista 30. siječnja 2019. godine.

Pročitajte još

Viceprvakinje svijeta iz plesnog studija Step’n Jazz na prijemu kod zamjenice Tepšić

Dulist

ČETVRTAK Što donose Dani otvorenih vrata Restauratorskog odjela Dubrovnik?

Dulist

Vatrogasci imali deset intervencija ispumpavanja u sat vremena!

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija