Aktualno

LOKACIJSKA DOZVOLA IZDANA JOŠ 2010., ČEKA SE GRAĐEVINSKA Vićanova Baraka sa sedam etaža, uz urede i stanovi

Baraka u Ulici od svetog Mihajla uskoro neće biti samo uredski pro­stor već i stambeni. Nova zgrada koju u planu ima izgraditi Dubrovačko primorje d.o.o. na čelu s direkto­rom, gradskim vijećnikom i čelnikom Dubrovačkog demokratskog sabora Perom Vićanom, trebala bi imati dvije podrumske etaže te suteren, prizemlje, dva kata i potkrovlje. Jednom kad se izgradi, imat će i 20 parkirnih mjesta. Točnije, a prema prema informacijama koje je DuList dobio iz Grada Dubrov­nika, parkirna mjesta planirana su u garažama.

‘Deset godina čekam dozvolu’

Da će prostor Barake, inače sjedišta Dubrovačkog primorja, uskoro postati gradilište, najavio je sam Pero Vićan na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća. Polemizirajući s gradskim vijećnikom Đurom Caporom na temu gradnje na prostoru nekadašnje Remize, Vićan je Caporu rekao kako ne zna ‘kakvu će hajku dignut’ kad se sad baraka bude gradila’. Zagrmio je tada i kako deset godina za ovaj objekt čeka dozvolu pred čijim je ishođenjem. Zapravo, lokacijska dozvola je inve­stitoru, Dubrovačkom primorju d.o.o. izdana prije 12 godina. Točnije još 9. travnja 2010. godine. Četiri godine kasnije podnesen je i zahtjev za građe­vinsku dozvolu, ali je sve stalo na tome. Sve do nedavno.

Rekonstrukcija u stambeno-po­slovnu građevinu

— Investitoru Dubrovačko primorje d.o.o. za rekonstrukciju poslovne gra­đevine u stambeno-poslovnu građevinu izdana je lokacijska dozvola 9. travnja 2010. godine. Za predmetni zahvat investitor Dubrovačko primorje d.o.o. podnijelo je dana 10. travnja 2014. godine zahtjev za građevinsku dozvolu. Nakon predaje zahtjeva inve­stitor nije poduzimao daljnje radnje u svrhu kompletiranja dokumentacije za navedeni projekt – ističu u odgovoru za DuList vezano za ovu investiciju iz Grada Dubrovnika.

Sve je malo više pojasnio sam Vićan gostujući u emisiji ‘Srijedom otvoreno’ Radio Dubrovnika. Napomenuo je tada kako je u nor­malnoj proceduri kao i svi pojedinci i gospodarski subjekti, tvrtka Dubro­vačko primorje zatražila i dobila pra­vomoćnu lokacijsku dozvolu.

— To traje jako dugo, ali ne propu­stom Upravnog odjela za izdavanje dozvola, jer tvrtka (iako je prvo rekao ja pa se ispravio, op. a.) nije imala novaca platiti komunalni doprinos pa smo kočili, pa smo stajali. Mislim da smo sad stvari otkočili. Dobili smo sve potrebe suglasnosti, dvije moramo obnoviti – rekao je Pero Vićan te napo­menuo kako će tamo ‘niknuti jedna  normalna građevina’.

— Dovoljno smo udaljeni od svih, nikome ne smetamo. Tamo će se na mjestu barake, u kojoj su mnogi bili, dogoditi normalna, pristojna, u gaba­ritima građevina i ništa izvan toga – iznio je.

‘Knežev dvor 21. stoljeća’

Zanimljivi su i komentari koje su poje­dini naši sugrađani ostavili na društve­nim mrežama, u trenutku kad se pro­nijela vijest kako će na mjestu Barake, koja bi vjerujemo štošta mogla otkriti kad bi zidovi mogli pričati, niknuti nova zgrada. Prozvana je tako Baraka kulturnim dobrom, domom kulture pa i Kneževim dvorom 21. stoljeća.

— Baraka je legendarna za više rje­šenja i zaposlenja, to je kulturno dobro – jedan je od komentara naših sugrađana.

Drugi smatraju kako se Baraka neće tako lako srušiti, a treći su se pak vra­tili u davnu prošlost: ‘Mala butiga od Rudina. Nekad davno. Za kupit jogurt trebalo je donijet staklenu bočicu’. Ne treba zaboraviti i kako Vićan sa svojim bliskim suradnicima upravo u Baraci dočekuje sve izborne rezultate. Tamo slavi, ili tuguje, ovisno o izbor­nim rezultatima. Prisjetit ćemo se za kraj i njegovih riječi: ‘Ako me tko treba, ja sam u baraci!’

AFR

Pročitajte još

DANI ASTRONOMIJE Promatranje Mjeseca, Saturna, Jupitera i Sunca na Porporeli

Dulist

Zbog Dubrovačke regate zatvara se parking od INA-e do Orsana

Dulist

RESTORAN DUBROVNIK I domaću čeljad i najveće svjetske zvijezde oduševljava otočka gastro oaza

Dulist