Županija

KAD ĆE NADOGRADNJA ŽUPSKE ŠKOLE? Idejni projekt čeka ‘zeleno svjetlo’ Ministarstva, građevinska dozvola 2022.

Škola smo koja iz godine u godinu raste jer se Dubrovnik nema gdje širiti osim na područje Župe dubrovačke. Zbog doseljavanja mladih obi­telji, broj djece nam je kontinuirano rastao i to za jedno ili dva razredna odjeljenja. Svjedoci ste kako nam je svako ljetno radno po pitanju prona­laska novih prostornih mogućnosti, a sve kako bismo zadržali uvedeni stan­dard rada u jednoj smjeni – priča nam ravnatelj trenutno najveće županijske škole, Osnovne škole Župa dubrovačka Anton Jurkić. Župska škola inače dje­luje na području tzv. nove škole na Mljekari te stare na Kantulama, a tu je i Područna škola Postranje u Martinovićima s postojeće dvije učionice. No, ove su godine došli pred zid po pitanju kapaciteta. Iako je postojala bojazan kako će dio učenika razredne nastave novu školsku godinu morati pohađati u dvije smjene, to se izbjeglo privre­menim rješenjem koje je pronađeno u zgradi u vlasništvu Zaklade Antuna Miloslavića, u kojoj će se urediti tri nove učionice.

Na zdravim temeljima

A ono trajno rješenje koje bi žup­skoj školi trebalo ‘smanjiti glavobolje’ nalazi se u nadogradnji nove škole na Mljekari. Istina, o potrebi realizacije ovog projekta govori se već neko vri­jeme, no da bi se stiglo do današnje faze i idejnog projekta koji bi uskoro trebao dobiti ‘zeleno svjetlo’ Ministar­stva znanosti i obrazovanja trebalo je odraditi nekoliko predradnji – od izrade Urbanističkog plana uređenja ‘Školski centar’ do otkupa zemljišta te izrade samog idejnog projekta kako bi se odmah po dobivanju suglasnosti Ministarstva mogao predati zahtjev za lokacijsku dozvolu.

— Sve te predradnje iziskivale su određeno vrijeme. Riješili smo imo­vinsko-pravne odnose te smo za kup­nju zemljišta iz proračuna izdvojili milijun i pol kuna. Odmah smo izradili idejni projekt iako Ministarstvo daje suglasnost na idejno rješenje, a sve kako bismo bili spremni za loka­cijsku dozvolu – govori za DuList Jure Marić, pročelnik Jedinstvenog uprav­nog odjela Općine Župa dubrovačka, koja cijeli projekt, a sukladno ranije potpisanom sporazumu radi u suradnji sa školom i njenim osnivačem, Dubro­vačko-neretvanskom županijom. Rav­natelj Jurkić naglašava kako sve ide svojim tijekom te kako se s projektom krenulo čim se uvidjelo da nova škola neće imati dostatne kapacitete, no sve to zahtijevalo je ne samo vrijeme već i financijske izdatke. ­

— Odradili smo sve korake kako bi projekt bio na zdravim temeljima – rekao je dalje te napomenuo kako se sve radi zajedničkim snagama same škole, osnivača te Općine.

Čeka se Ministarstvo

Idejni projekt, kojega je izradila arhi­tektica Lea Đurović Ruso i arhitek­tonski ured Proto-arch, trenutno je na suglasnosti u Ministarstvu koje provje­rava njegovu usklađenost s pedagoš­kim standardom. No, budući da žup­ska škola djeluje u objektima na dvije lokacije, kroz projekt je trebalo prika­zati i njenu cjelovitost.

— Sve je trebalo uskladiti kako bi obje škole s nadogradnjom odgova­rale pedagoškom standardu – govori pročelnik Marić. Napominje kako bi se radovima rekonstrukcije i dogradnje škole povećala i protupožarna sigur­nost, ne samo dogradnje, već i posto­jeće školske škole jer bi se uveo novi sustav vatrodojave, a u kompletnu školu uključujući i dograđeni dio pla­nirana je ugradnja sprinkler instalacija za automatsko gašenje požara.

Čim Ministarstvo odobri projekt ide se, dakle sa zahtjevom za lokacij­sku dozvolu, dok će sama škola raspi­sati natječaj za izradu glavnog i izved­benog projekta, za što su Županija i Općina osigurale sredstva. Prema
sadašnjim projekcijama, gotov projekt s građevinskom dozvolom očekuje se iduće godine kad će se tražiti i izvori financiranja.

— Cilj nam je imati građevinsku dozvolu u trenutku kad se počnu koristiti sredstva fonda za oporavak i otpornost. Kad imate spremnu svu projektnu dokumentaciju itekako ste konkurentni za prijaviti projekt za financiranje – ističe dalje Marić.

Novih 12 učionica

U dograđenom dijelu škole izgradit će se 12 novih učionica s pripadajućim kabinetima, što je zapravo maksimum koji se može napraviti uzevši u obzir cijeli kompleks župske škole. Osim učionica, unutar objekta je potrebno smjestiti i društvene prostore škole (polivalentnu dvoranu te blagovaonicu i knjižnicu s čitaonicom, medijatekom i računalima), prostore za organizaciju i koordinaciju rada (dodatnu zbornicu, sobu za stručne suradnike, sobu za pri­jem roditelja/skrbnika, arhiv, sanitarije, čajnu kuhinju i spremište), energetsko-tehnički blok (kotlovnicu, radi­onicu kućnog majstora, garderobu i sanitarije za osoblje, opće gospodar­sko spremište i prostor za odlaganje smeća) i ostale prostore škole (trijem, vjetrobran, ulazni prostor i vratarnicu). Izgradit će se i tzv. topla veza s posto­jećim školskim objektom, a u drugoj fazi takva veza planirana je i prema dvorani.

U trenutku realizacije ove prijeko potrebne nadogradnje, škola će nasta­viti s korištenjem kapaciteta na Kantulama, no tad će, govori nam ravna­telj, ona imati 10 umjesto sadašnjih 14 učionica. Napomenuo je kako je današ­nje stanje takvo da je zapravo u svakom trenutku svaka učionica zauzeta.

— Nastavu za sada uspijevamo odr­žavati u jednoj smjeni s tim da su nam u svakom trenutku sve učionice i dva dodatna neodgovarajuća pomoćna prostora popunjeni te nam je uvijek jedan razredni odjel u dvorani, a kao dodatnu učionicu prisiljeni smo kori­stiti i knjižnicu te je u istu svrhu adap­tiran i dio blagovaonice – objašnjava nam ravnatelj škole, koja bi zapravo po broju učenika mogla zadovoljiti i kri­terije za dvije škole od po 500 učenika, što je po standardima i nekakav opti­malan broj. A čekaju li župsku školu i idućih godina nove glavobolje po pita­nju iznalaženja prostora za održavanje rada u jednoj smjeni, do realizacije nadogradnje?

— U suradnji s Općinom Župa dubro­vačka i Dubrovačko-neretvanskom županijom uspijevali smo djelomičnim adaptacijama postojećih prostor­nih kapaciteta osigurati provođenje nastave, međutim, svjesni smo i činje­nice da više nemamo prostora za adap­tirati. Prema podacima o broju djece koja su upisana u Dječji vrtić Župa dubrovačka evidentno je da se trend povećanja broja djece i dalje nastav­lja te da hitno moramo pristupiti rea­lizaciji projekta dogradnje postojeće zgrade škole – iznio je ravnatelj napo­menuvši kako bi sljedeća školska godina mogla po pitanju broja učenika biti na razini ove, što bi bilo idealno, no sve će ipak ovisiti o broju prvašića.

Foto: Idejni projekt: Proto-arch

Iz tiskanog izdanja DuLista od 11. kolovoza 2021.

Pročitajte još

Pelješkim mostom do sada prošlo više od 230 tisuća vozila

Dulist

ŽUPAN: Vatrogasci su i noćas obranili Slano od vatrene stihije. Čestitam im i zahvaljujem!

Dulist

[ŽUPAN VATROGASCIMA] Hvala za odličan posao!

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija