Županija

KAD ĆE NADOGRADNJA ŽUPSKE ŠKOLE? Idejni projekt čeka ‘zeleno svjetlo’ Ministarstva, građevinska dozvola 2022.

Škola smo koja iz godine u godinu raste jer se Dubrovnik nema gdje širiti osim na područje Župe dubrovačke. Zbog doseljavanja mladih obi­telji, broj djece nam je kontinuirano rastao i to za jedno ili dva razredna odjeljenja. Svjedoci ste kako nam je svako ljetno radno po pitanju prona­laska novih prostornih mogućnosti, a sve kako bismo zadržali uvedeni stan­dard rada u jednoj smjeni – priča nam ravnatelj trenutno najveće županijske škole, Osnovne škole Župa dubrovačka Anton Jurkić. Župska škola inače dje­luje na području tzv. nove škole na Mljekari te stare na Kantulama, a tu je i Područna škola Postranje u Martinovićima s postojeće dvije učionice. No, ove su godine došli pred zid po pitanju kapaciteta. Iako je postojala bojazan kako će dio učenika razredne nastave novu školsku godinu morati pohađati u dvije smjene, to se izbjeglo privre­menim rješenjem koje je pronađeno u zgradi u vlasništvu Zaklade Antuna Miloslavića, u kojoj će se urediti tri nove učionice.

Na zdravim temeljima

A ono trajno rješenje koje bi žup­skoj školi trebalo ‘smanjiti glavobolje’ nalazi se u nadogradnji nove škole na Mljekari. Istina, o potrebi realizacije ovog projekta govori se već neko vri­jeme, no da bi se stiglo do današnje faze i idejnog projekta koji bi uskoro trebao dobiti ‘zeleno svjetlo’ Ministar­stva znanosti i obrazovanja trebalo je odraditi nekoliko predradnji – od izrade Urbanističkog plana uređenja ‘Školski centar’ do otkupa zemljišta te izrade samog idejnog projekta kako bi se odmah po dobivanju suglasnosti Ministarstva mogao predati zahtjev za lokacijsku dozvolu.

— Sve te predradnje iziskivale su određeno vrijeme. Riješili smo imo­vinsko-pravne odnose te smo za kup­nju zemljišta iz proračuna izdvojili milijun i pol kuna. Odmah smo izradili idejni projekt iako Ministarstvo daje suglasnost na idejno rješenje, a sve kako bismo bili spremni za loka­cijsku dozvolu – govori za DuList Jure Marić, pročelnik Jedinstvenog uprav­nog odjela Općine Župa dubrovačka, koja cijeli projekt, a sukladno ranije potpisanom sporazumu radi u suradnji sa školom i njenim osnivačem, Dubro­vačko-neretvanskom županijom. Rav­natelj Jurkić naglašava kako sve ide svojim tijekom te kako se s projektom krenulo čim se uvidjelo da nova škola neće imati dostatne kapacitete, no sve to zahtijevalo je ne samo vrijeme već i financijske izdatke. ­

— Odradili smo sve korake kako bi projekt bio na zdravim temeljima – rekao je dalje te napomenuo kako se sve radi zajedničkim snagama same škole, osnivača te Općine.

Čeka se Ministarstvo

Idejni projekt, kojega je izradila arhi­tektica Lea Đurović Ruso i arhitek­tonski ured Proto-arch, trenutno je na suglasnosti u Ministarstvu koje provje­rava njegovu usklađenost s pedagoš­kim standardom. No, budući da žup­ska škola djeluje u objektima na dvije lokacije, kroz projekt je trebalo prika­zati i njenu cjelovitost.

— Sve je trebalo uskladiti kako bi obje škole s nadogradnjom odgova­rale pedagoškom standardu – govori pročelnik Marić. Napominje kako bi se radovima rekonstrukcije i dogradnje škole povećala i protupožarna sigur­nost, ne samo dogradnje, već i posto­jeće školske škole jer bi se uveo novi sustav vatrodojave, a u kompletnu školu uključujući i dograđeni dio pla­nirana je ugradnja sprinkler instalacija za automatsko gašenje požara.

Čim Ministarstvo odobri projekt ide se, dakle sa zahtjevom za lokacij­sku dozvolu, dok će sama škola raspi­sati natječaj za izradu glavnog i izved­benog projekta, za što su Županija i Općina osigurale sredstva. Prema
sadašnjim projekcijama, gotov projekt s građevinskom dozvolom očekuje se iduće godine kad će se tražiti i izvori financiranja.

— Cilj nam je imati građevinsku dozvolu u trenutku kad se počnu koristiti sredstva fonda za oporavak i otpornost. Kad imate spremnu svu projektnu dokumentaciju itekako ste konkurentni za prijaviti projekt za financiranje – ističe dalje Marić.

Novih 12 učionica

U dograđenom dijelu škole izgradit će se 12 novih učionica s pripadajućim kabinetima, što je zapravo maksimum koji se može napraviti uzevši u obzir cijeli kompleks župske škole. Osim učionica, unutar objekta je potrebno smjestiti i društvene prostore škole (polivalentnu dvoranu te blagovaonicu i knjižnicu s čitaonicom, medijatekom i računalima), prostore za organizaciju i koordinaciju rada (dodatnu zbornicu, sobu za stručne suradnike, sobu za pri­jem roditelja/skrbnika, arhiv, sanitarije, čajnu kuhinju i spremište), energetsko-tehnički blok (kotlovnicu, radi­onicu kućnog majstora, garderobu i sanitarije za osoblje, opće gospodar­sko spremište i prostor za odlaganje smeća) i ostale prostore škole (trijem, vjetrobran, ulazni prostor i vratarnicu). Izgradit će se i tzv. topla veza s posto­jećim školskim objektom, a u drugoj fazi takva veza planirana je i prema dvorani.

U trenutku realizacije ove prijeko potrebne nadogradnje, škola će nasta­viti s korištenjem kapaciteta na Kantulama, no tad će, govori nam ravna­telj, ona imati 10 umjesto sadašnjih 14 učionica. Napomenuo je kako je današ­nje stanje takvo da je zapravo u svakom trenutku svaka učionica zauzeta.

— Nastavu za sada uspijevamo odr­žavati u jednoj smjeni s tim da su nam u svakom trenutku sve učionice i dva dodatna neodgovarajuća pomoćna prostora popunjeni te nam je uvijek jedan razredni odjel u dvorani, a kao dodatnu učionicu prisiljeni smo kori­stiti i knjižnicu te je u istu svrhu adap­tiran i dio blagovaonice – objašnjava nam ravnatelj škole, koja bi zapravo po broju učenika mogla zadovoljiti i kri­terije za dvije škole od po 500 učenika, što je po standardima i nekakav opti­malan broj. A čekaju li župsku školu i idućih godina nove glavobolje po pita­nju iznalaženja prostora za održavanje rada u jednoj smjeni, do realizacije nadogradnje?

— U suradnji s Općinom Župa dubro­vačka i Dubrovačko-neretvanskom županijom uspijevali smo djelomičnim adaptacijama postojećih prostor­nih kapaciteta osigurati provođenje nastave, međutim, svjesni smo i činje­nice da više nemamo prostora za adap­tirati. Prema podacima o broju djece koja su upisana u Dječji vrtić Župa dubrovačka evidentno je da se trend povećanja broja djece i dalje nastav­lja te da hitno moramo pristupiti rea­lizaciji projekta dogradnje postojeće zgrade škole – iznio je ravnatelj napo­menuvši kako bi sljedeća školska godina mogla po pitanju broja učenika biti na razini ove, što bi bilo idealno, no sve će ipak ovisiti o broju prvašića.

Foto: Idejni projekt: Proto-arch

Iz tiskanog izdanja DuLista od 11. kolovoza 2021.

Pročitajte još

Koliko stanovnika imaju mjesta u Konavlima, Župi dubrovačkoj i Primorju?

Dulist

Dobroslavić: ‘Još ćemo snažnije raditi na poboljšanju demografske slike’

Dulist

Novih je 405 slučajeva, izliječena 121 osoba, hospitalizirano njih 65

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija