Grad

JEDINI IMAMO CJELOKUPNU KRONOLOGIJU Grad platio radove za koje Vlahušić tvrdi da ih ‘nitko nije naručio’

blank

Premda je Grad Dubrovnik ugovorio radove na obnovi cjelokupnog kompleksa Lazareta (10 lađa) za 29 milijuna kuna, taj iznos je pretplaćen za gotovo 3 milijuna kuna, a obnovljeno je samo sedam lađa. Uz to nije uređen niti prostor, trg pred samim Lazaretima koji je prema projektu bio predviđen za ugostiteljsko-trgovački sadržaj! Naime, iz Grada Dubrovnika dobili smo potvrdu kako je dosad na obnovu sedam lađa utrošeno gotovo 32 milijuna kuna, što uključuje i dugovanje tvrtci Monte Mont d.o.o. u iznosu od 10,1 milijun kuna. Taj posljednji iznos od 10.073,227,60 kuna, kojeg su u više navrata osporavali i gradonačelnik Andro Vlahušić i pročelnica UO za promet, stanogradnju i razvojne projekte Irena Kričković Labaš, Grad Dubrovnik platio je krajem rujna 2015.
Sukladno praksi koju Grad Dubrovnik na čelu s gradonačelnikom Androm Vlahušićem već duži niz godina primjenjuje ne bi bilo pretjerano pomisliti kako bi u budućnosti i Lazareti mogli postati predmet istrage, a moguće i podizanja nove kaznene prijave protiv dubrovačkog gradonačelnika.
Najviše zabrinjava činjenica kako je cijena obnove značajno porasla, te će zasigurno preći dozvoljeni maksimum odstupanja od 25 posto (odnosno povećanje za 25 posto), za što je po Zakonu o javnoj nabavi trebao biti raspisan novi javni natječaj.

Natječaj iz trećeg pokušaja
Da tu nešto nije transparentno, jasno se može naslutiti još od 2009. godine budući da je natječaj poništavan zbog nepravilnosti u provedbi te je tek iz trećeg pokušaja 29. kolovoza 2012. odabrana tvrtka Monte Mont d.o.o. Ta osječka tvrtka je za obnovu kompleksa Lazareta od deset lađa s trgom pred Lazaretima ponudila iznos od 29 milijuna kuna.
Premda je natječajna dokumentacija propisivala tri faze obnove, glavni projektant Lazareta Željko Peković krajem 2013. revidira troškovnik Lazareta te ga dijeli u četiri faze, a četvrta faza uključuje upravo obnovu ove tri zadnje lađe, dok iz dokumenata uopće nije razvidno u kojoj fazi i po kojem iznosu bi bio obnovljen trg pred Lazeretima kojemu je prvotna namjena trebala biti za ugostiteljstvo i trgovinu.
Na temelju tog troškovnika tvrtka Monte Mont dostavlja novu ponudu u visini od 48,1 milijuna kuna. Nova cijena obnove veća je za gotovo 20 milijuna kuna, a Grad Dubrovnik ne raspisujući novi javni natječaj grubo je prekršio Zakon o javnoj nabavi i možebitno pogodovao jednom izvođaču!
Za pretpostaviti je da je Grad Dubrovnik ciljano zaustavio obnovu preostale tri lađe. Pojasnimo, nastavak radova ne bi samo predstavljao štetu za gradski proračun, već bi se i sam gradonačelnik Andro Vlahušić dodatno doveo u poziciju nepoštivanja Zakona o javnoj nabavi i mogućeg pogodovanja jednom poduzetniku što bi mu bio već treći put u gradonačelničkoj karijeri.

KRONOLOGIJA AFERE LAZARETI

13. lipnja 2009. – Grad Dubrovnik najavljuje raspisivanje javnog natječaja za obnovu kompleksa Lazareti

Listopad 2010. – Na natječaj su se prijavile tri tvrtke: cavtatski Konel, Ing Grad i Dom izgradnja.

Veljača 2011. – Zbog nepravilnosti u provedbi Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave poništava javni natječaj za obnovu Lazareta koji je proveden u listopadu 2010.
Gradu Dubrovniku curi vrijeme budući da građevinska dozvola izdana 27. ožujka 2008., inače, već u više navrata produljivana, ističe u svibnju 2012. godine.

Siječanj 2012. – nakon prvog propalog pokušaja Grad Dubrovnik ponovo raspisuje javni natječaj za obnovu Lazareta.
20. siječnja 2012. – donesena je odluka o izboru najboljeg ponuđača. Izabrana je zagrebačka tvrtka ING-GRAD s ponudom od oko 32 milijuna kuna iako je cavtatska tvrtka Konel bila povoljnija za skoro 4 milijuna kuna. Na odluku su se žalile dvije dubrovačke tvrtke, zajednica projektanata Dom izgradnje, Con-teha i Građevinara Quellin te tvrtke Alfa plan. Na odluku je uložena žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Tada se spominjalo kako je natječaj poništen i zbog otkrivenog sukoba interesa. Naime, supruga Željka Pekovića, glavnog projektanta koji je ujedno napravio i troškovnik za Lazarete, Iva Carević Peković direktorica je tvrtke Adra d.o.o., koju je 29. lipnja 2009. s 250.000 kuna temeljnog kapitala i sjedištem u Ulici dr. Ante Starčevića na Trgovačkom sudu u Dubrovniku osnovala tvrtka ING-GRAD kao jedini vlasnik. Tu je tvrtku gradonačelnik Andro Vlahušić predložio Komisiji kao najboljeg ponuditelja iako je bila skuplja od Konela.

Sredina travnja 2012. – Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave drugi je put poništila natječaj Grada Dubrovnika za rekonstrukciju i adaptaciju kompleksa bivše dubrovačke Karantene.

26. travnja 2012. – Gradski vijećnici na sjednici Gradskog vijeća, većinom glasova, donose odluku o zaduživanju kod HBOR-a u iznosu od 99 milijuna kuna. Novci se planiraju namijeniti za projekt izgradnje groblja na Dubcu (40 milijuna kuna), za obnovu Lazareta 20 milijuna i za program Cestogradnja-rekonstrukcija 2012-2014 (39 milijuna kuna).

10. svibnja 2012. – samo par dana prije isteka važenja građevinske dozvole Grad Dubrovnik raspisuje treći po redu javni natječaj za izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije objekta Lazareti. Natječaj je dostupan od 7. svibnja isključivo u Elektroničkom oglasniku javne nabave na više od 600 stranica. Natječaj se odnosi na obnovu kompleksa koji se sastoji od 10 lađa i podijeljen je u tri faze!

25. svibnja 2012. – zaključen je javni natječaj. Prijavljeno je šest tvrtki i to: Fenix iz Slavonskog Broda, AB Gradnja – Karlovac, Monte Mont iz Osijeka, Zajednica dubrovačkih građevinskih tvrtki (Dom izgradnja, Građevinar – Quelin i Conteh), ING-GRAD iz Zagreba, Međimurje Graditeljstvo – Čakovec i Alfaplan građenje iz Dubrovnika.

29. kolovoza 2012. – potpisan je ugovor s najboljim ponuditeljem, osječkom tvrtkom Monte Mont d.o.o. za obnovu Lazareta. Posao je vrijedan 29 milijuna kuna. Nikad javnosti nije iznesen podatak po kojoj građevinskoj dozvoli se krenulo u obnovu Lazareta budući da je postojeća istekla sredinom svibnja 2012. godine.

9. listopada 2012. – počeli su radovi na obnovi! Postavljene su skele i radnici su na gradilištu. Najavljeno je kako će radovi biti gotovi za dvije godine (listopad 2014.)

10. listopada 2012. – korisnicima prostora u Lazaretima i to Art radionici Lazareti i Deši Dubrovnik, skelama je zapriječen ulaz u Lazaretima. Korisnici nisu iselili i najavljuju tužiti Grad Dubrovnik jer nisu upoznati s dinamikom poslova, a nisu im nađeni ni adekvatni zamjenski prostori.

Od siječnja do rujna 2013. godine: Tijekom radova obnove Lazareta dolazi do izmjene tipa kupa kanalica koje su uvjetovali Konzerervatori, što se navodi kao dodatni trošak. Također su postavljeni i aluminijski otvori koji se razlikuju od onih u troškovniku.
Tijekom obnove ustanovile su se i značajne manjkavosti u predanoj projektnoj dokumentaciji pogotovo u opisima stavki troškovnik, a temeljem kojih je izvođač davao zahtjeve za dodatnim troškovima. Svi troškovi su usuglašeni i obavljeni po nalogu investitora Grada Dubrovnika.

Rujan 2013. – zbog sve većih sumnji da će se radovi moći ispoštovati u zadanom financijskom obujmu predlaže se sastanak na kojem će se raspravljati o raskidu ugovora ili dovršetku radova s analizom posljedica i o obuhvatu radova. Prvi put se spominje smanjenje opsega radova sa 10 na 7!

26. studenog 2013. – projektant Željko Peković na protokol Grada Dubrovnika predaje Revidirani troškovnik i to podijeljen u IV faze: I – VII lađe – prve tri faze radova / VIII – X lađe – četvrta faza radova.
U Revidiranom troškovniku se navodi slijedeće:
– 27.499.999,90 kuna za radove I faze
– 1.276.147,75 kuna za radove II faze
– 5.316.575,71 kuna III faze
(faza I do III su radovi na prvih 7 lađa)
– 14.009.521,90 bez PDV-a za radove IV faze
(lađe 8., 9. i 10)
Završetak radova I do III faze je planiran za 1. lipnja 2014., dok se uopće ne spominje, a očito niti planira završetak radova kompletne obnove Lazareta koja uključuje svih 10 lađa!
Na temelju usvojenog novog projektnog rješenja od strane naručitelja Grada Dubrovnika, izrađen je Revidirani troškovnik, koji je predan izvođaču tvrtki Monte Mont d.o.o. kako bi mogao nastaviti s radovima. Na temelju tog troškovnika izvođač radova tvrtka Monte Mont d.o.o. je dostavila svoju ponudu ukupne vrijednosti 48.102.245,06 kuna.

27. studenog 2013. – održan je sastanak u prostorijama Upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika na temu obnove Lazareta. Na sastanku se raspravlja o načinu daljnjeg izvođenja radova, odnosno utvrđuju se krajnji rokovi završetka radova po lađama. Na sastanku su nazočni pročelnik Ureda Dinko Mirić, glavni projektant Željko Peković, direktor tvrtke izvođača radova Vladimir Iličić i glavni nadzorni inženjer Zoran Ivanković.
Naručitelj Grad Dubrovnik usvaja izmijenjeni troškovnik, te od izvođača radova tvrtke Monte Mont traži analizu cijena za sve nepredviđene radove. Grad Dubrovnik najavljuje potrebu provedbe postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi kako bi se dodatnim ugovorom regulirali predmetni troškovnici, rok izvođenja radova te svi instrumenti jamstva za dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u garantnom roku.
Naručitelj radova Grad Dubrovnik se obvezuje po dostavi analize cijene za nepredviđene radove u što skorijem roku provesti postupak javne nabave radi sklapanja dodatnog ugovora!
Tada Grad Dubrovnik potvrđuje i sveukupnu rekapitulaciju za radove na sedam lađa u iznosu 29.383.570,98 kuna i to po stavkama:
– Građevinsko – obrtnički radovi u iznosu od 21.304,52 kuna
– Hidroinstalacije u iznosu 957.009,60 kuna
– Termoizolacije u iznosu 1.760.237,00 kuna
– Elektroinstalacije u iznosu 5.361.289,86 kuna
Glavni projektant Željko Peković na temelju odluke gradonačelnika Vlahušića pokreće izmjenu glavnog projekta čime se više neće obnavljati 10, već samo 7 lađa!

5. svibnja 2014. – Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donosi odluku o preraspodjeli sredstava iz HBOR-ovog kredita na način da je sa stavki Cestogradnje i Groblje Dubac dignuto 15 milijuna kuna te prebačeno na stavku Projekt Lazareti. Za obnovu Lazareta iz sredstava HBOR-a time je izdvojeno 34 milijuna kuna. Ne može se doći do podatka koliko je sredstava izdvojeno za Lazarete iz proračuna Grada Dubrovnika.

25. kolovoza 2014. – gradonačelnik Vlahušić poveo je u obilazak Lazareta tadašnju ministricu kulture Andreu Zlatar Violić. Pohvalio se najvećim graditeljskim zahvatom u Hrvatskoj. Tada je prvi put u javnosti iznio podatak kako će Lazareti koštati oko 40-tak milijuna kuna. Tad je, iako još nitko nije znao za promjene u glavnom projektu i odustajanje od obnove svih 10 lađa, još istaknuo:
“Osigurali smo 34 milijuna kuna, koliko je bio prvotni natječaj, imamo dodatnih radova koji još nisu završeni, jer još imamo tri zadnje lađe kojima smo napravili sadržaj unutra, ali nismo promijenili krovove i fasade, jer dok se ovo radilo, ARL, Deša i Lero su konstantno radili. Radovi će se kretat maksimalno do dopuštenih u ugovoru 25 posto, s obzirom na kupe i krovove, oko 40-ak milijuna kuna. To je brojka na koju računamo – po ugovoru i maksimalna dopuštena mogućnost. Neke ćemo stvari morati kasnije napraviti, no završit ćemo u narednih godinu dana, no završeno je de facto već sad u funkciji”.

Prosinac 2014. – iako se na ranijim sastancima razgovaralo o pokretanju novog postupka javne nabave kao i potpisivanju novog ugovora to nikad nije napravljeno. Proveden je tek postupak pregovora u sklopu javne nabave na kojem osječka tvrtka Monte Mont nastavlja radove na obnovi Lazareta. Zbog političkog trenutka u Gradu Dubrovniku, neizglasavanja proračuna za 2015. godinu, a slijedom toga i raspisivanja novih izbora, s tvrtkom Monte Mont gradonačelnik Andro Vlahušić nije imao priliku sklopiti novi ugovor s kojim bi pokrio već odrađene poslove na obnovi Lazareta koje tvrtka Monte Mont d.o.o. iskazuje u visini 10,5 milijuna kuna s PDV-om.

18. veljače 2015. – četiri mjeseca nakon dobivanja uporabne dozvole za Lazarete, gradska uprava na pitanje DuList o cijeni obnoviteljskih radova na Lazaretima odgovara:
“Grad Dubrovnik nema nikakvih dugova prema izvođaču, svi dosad ispostavljeni računi su plaćeni. Projekt je do sada koštao 23.655.329,77 kuna (bez PDV-a), a ukupnu cijenu projekta objavit ćemo nakon okončanog obračuna izvođača“.

19. veljače 2015. – DuList doznaje, što potvrđuje i izvođač radova na Lazaretima tvrtka Monte Mont d.o.o., da do primopredaje objekta nije došlo zbog dugova koje Grad Dubrovnik još nije toj tvrtki podmirio. Spominje se iznos od oko 10,5 milijuna kuna.

Početak ožujka 2015. – iz Ureda tadašnjeg povjerenika Nika Pavlovića navode kako „ne postoje prepreke za provođenje postupka primopredaje obnovljenog kompleksa Lazareta“. Nakon pregleda dokumentacije koja je „predmet primopredaje i potpisivanja zapisnika“ sama fizička primopredaja Lazareta i preuzimanje ključeva najavljeni su za 27. ožujka. To se, poznato je, nije dogodilo.
Početak travnja 2015. – proces primopredaje Lazareta bit će potpuno završen nakon uskrsnih blagdana, poručuju iz Ureda gradonačelnika Dubrovnika.

28. travnja 2015. – gradski vijećnici raspravljali su o proračunu za 2015. s gradonačelnikom Androm Vlahušićem, njegovim zamjenicima i gradskim pročelnicima.
“Ono što nam je svima ostalo nejasno je 10,5 milijuna kuna predviđenih za Lazarete. Nije nam jasno što se više treba plaćati kada je njihova obnova završena” – istaknuo je Mato Franković.
Važno je napomenuti kako Vlahušić ta sredstva planira aktivirati iz kredita HBOR-a, te bi iznos od 10,5 milijuna kuna bio povučen s rezerviranih sredstava za projekt groblja Dubac.

29. travnja 2015. – Predsjednik DDS-a Pero Vićan, potaknut sastankom o proračunu za 2015., javnosti šalje dopis u čijem dijelu navodi i slijedeće:
“Na pitanje zašto još 10,5 milijuna kuna, Gradonačelnik je jasno odgovorio da ne zna, odnosno da nije ništa potpisivao niti davao bilo kakve naloge za bilo kakve dodatne radove u Lazaretima, da su to pitanja za projektante, Nadzorni organ i izvođače radova. Pročelnica je kazala da su radovi izvedeni situirani i ovjereni, ali nije kazala po čijem nalogu na što smo njoj i Gradonačelniku kazali da će to Grad morati platiti. Pitamo se je li to na pomolu nova Garaža samo s puno manjim financijskim obvezama???”

8. svibnja 2015. – pročelnica Upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojne projekte Irena Kričković Labaš održala je sastanak sa zainteresiranim gradskim vijećnicima na kojem se govorilo o obnovi Lazareta. Irena Labaš je tada potvrdila Vlahušićeve stavove kako je izvođač radova, tvrtka Monte Mont d.o.o. ‘svojevoljno, bez naloga Grada Dubrovnika izvela radove u vrijednosti od 8,5 milijuna kuna bez PDV-a.

18. svibnja 2015. – Dovršetak radova obnove Lazareta, dakle kompletan dovršetak koji bi uključio i preostale tri lađe, čini još 20 posto od ukupnog posla.

19. svibnja 2015. – predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Mato Franković za DuList je potvrdio kako Gradsko vijeće neće odlučivati o iznosu od 10,5 milijuna kuna koje je kao stavku za obnovu Lazareta uvrstio u proračun gradonačelnik Andro Vlahušić.

28. rujna 2015. – Unatoč osporavanjima Grad Dubrovnik potiho plaća okončanu situaciju na iznos od 10.073.977,50 kuna izvođaču radova Monte Mont d.o.o. Gradsko vijeće odobrava isplatu kroz proračun za 2015. godinu uz zaključak da ‘gradonačelnik smatra kako je projekt vođen sukladno zakonu’.

7. siječnja 2016. Iz Grada Dubrovnika na upit DuList potvrđuju isplatu posljednje rate od 10 milijuna.

Pročitajte još

Franković se sastaje s roditeljima iz vrtića Kono: ‘Prioritet je dobrobit djece’

Dulist

VJEŠTINE ZA ADOLESCENCIJU U gradskoj vijećnici održana konferencija Zavoda za javno zdravstvo DNŽ

Dulist

Tajlandska delegacija sastala se s Tepšić, razgovarali o suradnji Dubrovnika i Phuketa

Dulist