Grad

Izrađuje se Plan pripravnosti i upravljanja rizicima za povijesnu jezgru vrijedan 75 tisuća eura

Izrađuje se Plan pripravnosti i upravljanja rizicima za povijesnu jezgru vrijedan 75 tisuća eura

Grad Dubrovnik potpisao je ugovor za izradu Plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro UNESCO-a “Stari grad Dubrovnik”, što je još jedna od aktivnosti Plana upravljanja povijesnom jezgrom.

Cilj Plana pripravnosti je izraditi dokumentaciju usklađenu s relevantnim UNESCO-vim smjernicama koje se dotiču teme osiguravanja otpornosti na rizike u područjima svjetske baštine sukladno UNESCO-u, ICCROM-u, ICOMOS-u i IUCN-u te spriječiti ili umanjiti negativne posljedice katastrofe na svjetsku baštinu. Plan je usmjeren na smanjenje rizika za vrijednosti baštine, ali i za ljudske živote, fizičku imovinu i životni standard.

Kao vrlo važan izazov kroz Plan upravljanja utvrđena je potreba za ublažavanjem potencijalnih prirodnih i antropogenih rizika te jačanje prilagodbe klimatskim promjenama, uz razvoj sustava odgovora u slučaju aktivacije rizika. Iz tog razloga, Plan upravljanja predvidio je razvoj Plana pripravnosti koji podrazumijeva spajanje svih segmenata upravljanja rizicima, kao što su mjere za smanjenje rizika, pripremljenost, odgovor i oporavak. Sastavni dio Plana pripravnosti i upravljanja rizicima činit će i evakuacijski plan, a mora integrirati i mjere razvoja zelene infrastrukture s ciljem ublažavanja rizika, posebice onih uzrokovanih klimatskim promjenama.

Konačan rezultat izrade Plana pripravnosti trebaju biti razrađeni ciljevi, definirani prioriteti kroz akcijski plan, te prijedlozi konkretnih mjera, organizacijski modeli i pravila koje bi trebalo usvojiti na razini Gradskog vijeća. Plan će izraditi firme URBANEX d.o.o. i TEHNOEKPERT d.o.o., a rok za dostavu je 10 mjeseci. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 60 tisuća eura bez PDV-a, odnosno 75 tisuća eura s PDV-om.

Pročitajte još

POJAČANJE U LIBERTASU Stigao novi autobus

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

OD OVOG VIKENDA Libertas ‘pojačava’ šesticu i četvrticu

Dulist