Grad

Izmjene i dopune PPU-a prošle skoro bez rasprave, Capor ‘opleo’ po URBOS-u

javna rasprava PPU 2

Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika održana je ovog utorka u Velikoj vijećnici. Kako je uvodno pojasnila pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Jelena Lončarić, u izmjene i dopune PPU-a išlo se zbog usklađenja sa Zakonom i podzakonskim propisima iz oblasti prostornog uređenja, zatim usklađenja s Prostornim planom uređenja Dubrovačko-neretvanske županije iz područja gospodarenja otpadom i to implementiranja zona sanitarnih zaštita izvorišta Omble u prostorno-plansku dokumentaciju.

Također, izmjenama i dopunama pristupilo se i zbog planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik kako bi se stvorili uvjeti za realizaciju dječjeg vrtića u Komolcu, azila za napuštene životinje na Grabovici, rekonstrukciju prometnice do tvrđave Imperijal na Srđu, ali i otklanjanje uočenih nedostataka i neusklađenosti pojedinih dijelova Odredbi za provođenje PPU-a. Riječ je o broju i definiciji funkcionalnih jedinica, definiciji etaže građevine, definiciji nadzemnog i podzemnog koeficijenta iskorištenosti, minimalnog postotka zelenih površina na građevinskoj čestici, visine potpornih zidova.

Maja Madiraca ispred stručnog tima izrađivača Plana tvrtke URBOS detaljnije je predstavila planirane izmjene i dopune PPU-a.

-Od svih zahtjeva javnopravnih tijela uvažavani su samo oni koji se tiču predmetnih izmjena i dopuna jer se ne radi o sveobuhvatnim promjenama. U prosincu 2019. definirani su osnovni razlozi za izradu izmjena i dopuna koje su se ticale gradskih projekata. Upravni odjeli za promet i dozvole davali su svoje sugestije i mislim da je veći dio njih uvažen bez strukturnih promjena u grafici. Izmjene i dopune planirane su i kako bi se postigla uravnotežena i skladna izgradnjanovih te rekonstrukcija postojećih struktura uz očuvanje ambijenatalnih karakteristika prostora. Imali smo problem maksimalnog broja stambenih jedinica po pojedinom objektu jer se u praksi događalo da su odredbama propisane velike jedinice, a u praksi, omogućavala se izgradnja apartmana jer nisu bili propisani planom. U suradnji s Ministarstvom turizma došli smo do zaključka da se treba govoriti o funkcionalnim jedinicama te da se za nju propiše adekvatan broj pakrirnih mjesta te da se otkloni mogućnost na stanove dodavati poslovne prostore za koje nije bilomoguće osigurati parkirna mjesta. To je dovelo do preizgrađenosti prostora – istaknula je Madiraca.

Dodala je kako su javnopravna tijela imala 20-ak zahtjeva. Što se tiče Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik tamo je omogućeno smještanje postrojenja za obradu mulja, pretovarne zone i reciklažnog dvorišta. Po pitanju Odluke o zaštitu Omble uvrštene su zone sanitarne zaštite. Novoformirana je i zona azila za napuštene životinje na Grabovici. Također, sukladno prijedlogu srednje visoke građevine na ravnom terenu mogu se graditi do maksimalne visine od 11 metara, srednje visoke građevine na kosom terenu mogu se graditi do maksimalne visine od 13 metara. Također, u okviru obuhvata planova užeg područja i propisanih arhitektonsko-urbanističkih natječaja na prostoru Gruškog polja, visina poslovnih građevina može biti viša od visine visokih građevina, ali ne veća od 3522,0 metara.

Tijekom rasprave, koja se prvi put održala i online, Đuro Capor pitao je pročelnicu Lončarić zašto je uopće izabrana tvrtka URBOS kad se Grad već s njima ‘opekao’ oko golfa na Srđu?

-Ne bi Sanadera izabrali da se bori protiv korupcije, a kamoli URBOS da predstavlja Grad? Kako je Grabovica iz druge prešla u treću sanitarnu zonu? Je li to napravljeno zato da se iskracava tamo otpad? Zašto se naglašava da je cesta koja se vraća do Srđa privremeno rješenje, zašto je ne ocrtavamo kao trajno rješenje? – pitao je Capor.

Pročelnica Lončarić istaknula je kako je Grad obveznik javne nabave te da je u tom postupku dobio izrađivača.

-Naglašavam da prilikom izrade plana su odgovorni i oni koji sjede u Gradskom vijeću te se ne bih mogla složiti da URBOS ne bi bio stručan ili da je oko njega bilo negativnih konotacija. Što se tiče Grabovice, ona nije pogurana iz nikakvih zona sanitarne zaštite, rađeno je mikrozoniranje. Grabovica postoji u planovima i ona će se sanirati te će nakon sanacije to zemljište biti pogodno za azil za životinje. Cesta za Srđ je u odluci zbog toga što prometnica koja sukladno UPU za potrebe golfa na Srđu još uvijek nije realizirana, a izaziva brojne probleme posebice tijekom ljeta. Ako bi ostala kao trajna ne bi bila prikladna za vizualnu izloženost – rekla je Lončarić.

Caporu je na prozivke odgovorila Maja Madiraca iz URBOS-a.

-Gospodine Capor, mi ćemo se od vas distancirati ako vi budete sjedali ovdje, a ne vi od nas. Može bit da vam je URBOS noćna mora, ali mislim da vam je Srđ isto pogodovao u životu – odgovorila mu je.

Branko Vodopija pitao je što je s parkingom na Pobrežju, kako ga nema u PPU-u i što je s poslovnom zonom na Pobrežju gdje njegova tvrtka ima teren te planira radove.

-Što se tiče Pobrežja, ta zona nije tema ovih izmjena i dopuna. Radi se idejni projekt za parking i studija cijele zone Pobrežje koja se planira završiti do kraja godine- odgovorila je pročelnica Lončarić.

Javni uvid traje od 12. do 21. studenog, a moguće ga je obaviti u navedenom razdoblju, svaki dan od 9 do 19 sati u Luži (ispod zvonika), na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Pročitajte još

Dubrovačke mjere priuštivog stanovanja predstavljene kao primjer djelovanja lokalnih vlasti gradova EU

Dulist

HVALI SE PROTUPRAVNOM ODLUKOM! Što stoji iza Raguževe ‘koferijade’?

Ivana Mijić Vulinović

GRAD POZIVA Ispunite anketu i doprinesite planiranju zelene urbane obnove!

Dulist