Crna kronika

[HE DUBROVNIK] Rasprava se nastavlja u siječnju, svjedočit će i Frane Barbarić

Četvrti je dan treće rasprave za tragediju u HE Dubrovnik. Svoje svjedočenje nastavio je Pero Miletić. Ukupno četvrti te drugi dan ispitivanja svjedoka Miletića je završio nakon pet sati ispitivanja.

Rasprava se trebala nastaviti u prosincu, no zbog rekonstrukcije sudnice, rasprava se nastavlja krajem siječnja, odnosno od 23. do 26. siječnja 2024. godine. Svjedočit će među ostalim i Frane Barbarić, predsjednik uprave HEP-a, kao i Nikolina Kraljević te već spomenuti Ivo Miletić i još neki svjedoci.

Na samom početku, opunomoćenica obitelji Doris Košta u spis je dostavila prepiske između Pera Miletića i Božene Pozniak, popratnicu ugovornog dokumenta iz 2016. godine te rješenje o imenovanju nadzornog inženjera. Dostavila je i pravilnik o ugovaranju i nabavi u HEP grupi, koji je izdan u HEP-ovom vjesniku. O dokaznim prijedlozima će se odlučiti tijekom postupka.

Nastavljeno ispitivanje

Odvjetnik Janjko Grlić postavio je nekoliko pitanja. Na njegov upit je li od kraja 2014. godine, otkad je zaposlen, pa do tragedije, sudjelovao u vježbama protupožarne zaštite, ističe da se sjeća jedne vježbe. No ne sjeća se kad se održala. Ivo Lise, stručnjak za zaštitu od požara je tom prilikom okupio 15 zaposlenika te ih usmeno obučavao kako postupati u slučaju požara, zatim koje sklopke treba uključivati i isključivati te tko mora biti zadužen za te poslove, među ostalim je rekao. Nakon što se odradila vanka, vježba se nastavila u unutrašnjosti gdje je Lise na platou pričao o gašenju požara.

-Ne sjećam se da su prilikom te vježbe spominjani evakuacijski putevi. Govorio je kako se prvo moraju obavijestiti vatrogasci. Kad me pitate o evakuacijskim putevima, čuo sam da se radi o kabelskom tunelu i pristupnom, ali službeno nisam čuo o tome. Ne znam je li odvodni tunel evakuacijski put.

Kad me pitate za sifon, znam za postojanje tog sifona. Nakon što voda prođe kroz turbine, ista prođe kroz odvodni kanal, a sifon se tu nalazi u smislu da voda prolazi kroz taj dio pod tlakom. Taj dio se nalazi ispod površine mora, i voda kad prođe taj dio, ulazi u kanal koji je otvoren i nije pod tlakom. Radi se o kanalu koji nije cijeli potopljen. Kad me pitate za izradu i slanje ponude koja se trebala odnositi na izradu projekta sanacije, sačinio sam ponudu, ali ne znam jesam li je poslao na tri adrese ili moja kolegica. Sačinio sam ponudu prema usmenom naputku direktora Miškovića. Ne sjećam se da su u ponudi ponuđeni tehnički podaci. Dopuštam da su umjesto toga stavljene općenite informacije iz biltena. Ne sjećam se da su ponuditelji dolazili u prostor strojarnice prije slanja ponude. Matijašević je došao nakon što je izabrana ponuda Apside, a on je bio u njegovom društvu prilikom obilaska.

Što se tiče stropnih obloga, njima se ne može pristupiti, eventualno 1/10 tih stropnih obloga. Oštećenja ploča su procjenjivana vizualno. Moglo se vidjeti da su neke ploče promijenile boju. Sa nekih ploča su odpadani dijelovi te se radila procjena oštećenih dijelova. Matijašević nije koristio nikakva optička sredstva prilikom opažanja ploča.

Kad me pitate za otvor, nisam imao službenu dokumentacija s nacrtima pa mi nije bilo poznato čemu je taj otvor otvaran. Pričalo se po strojarnici, ja se nisam u to miješao. Pitao sam strojare za taj otvor, rekli su mi da zaboravim na njega. Taj otvor se nalazi u zidu, ne znam što je bilo prije njega. Zid s tim otvorom se nalazi u strojarnici. Nisam mogao znati čemu taj zid služi s obzirom na to da nisam imao uvid u dokumentaciju. Ne znam kad se pričalo o otvoru, svakako prije tragedije. O njemu se govorilo i prije nego što su počeli radovi na zamjeni ploča. Za vrijeme zamjene ploča, povremeno sam obilazio mjesto rada i nadzirao zamjenu ploča. Da bi se uopće te ploče mogle zamijeniti, trebalo je montirati skelu na kran. Peo sam se na tu skelu. Nadzirao sam radove na zamjeni zidnih ploča i prije toga su na zidovima su postojale ploče, bile su napravljene od istih materijala kao stropne. Radilo se o pvc pločama koje su bile ravne, a ne valovite kao stropne. Nisam prije čuo za kabelsku vertikalu jer na uvid nisam imao nikavu dokumentaciju. Otkad sam se zaposlio pa do tragičnog dogadaja, čuo sam razgovor kolega o nekim kabelima, ali nisam imao saznana o ugradnji kabela. Napominjem da sam zaposlen u trenutku kad je pogon još bio gradilišni. Što se tiče videonadzora, znam da se nalazi na ulazu, a za strojarnicu nisam čuo. Sad imaju kamere, a prije toga ne znam jesu li bile.

S ocem nisam razgovarao o otvoru u zidu – rekao je.

Na daljnji upit, ulazi li ugradnja vrata u domenu strojarskog posla ili je u nadležnosti građevinskog, i je li on kao jedini ovlašteni inženjer građevine trebao biti uključen u proces ugradnje vrata u zid, Miletić kaže da nije imao saznanja.

Kolege su mu rekle da zaboravi na taj otvor. Kolege strojari su bili zaduženi za taj otvor jer su ga koristili za strojarski posao. Po njemu ugradnja vrata u taj zid je ulazila u domenu strojarskog projekta.

Kako kaže, postupak javne nabave vezano za radove sanacije u unutrašnjosti jedan od prvih psotupaka javne nabave zbog koje je sudjelovao u komisiju za javnu nabavu. Na upit tko je uzradio projekt Apside, navodi kako je Miljenko Miljak projektant i kao takav je potpisan na taj projekt. Je li Miljak nešto ranije projektirao za hidroelektrane, Miletić je naveo kako ne zna, ali misli da jest.

Apsidina ponuda je bila najpovoljnija, kako kaže, a ekonomska služba odlučuje koja je ponuda najpovoljnija nakon čega se provodi procedura po naputku direktora. Ne zna je li prethodno iskustvo radova na sličnim građevinama uvjet u sudjelovanju postupka javne nabave. Za izvođenje građevinskih radova, to je svakako uvjet. Na upit tko je utvrdio od kojeg su materijala obložne ploče, s obzirom da je u troškovniku utvrđeno da su ploče od pvc-a, kaže kako je to utvrdio projektant nakon obilaska strojarnice. Svjedok navodi da je za zaključiti da je to utvrdio projektant nakon obilaska strojarnice. U projektu i troškovniku stoji da su ploče od pvca i da ih treba zamijeniti istovjetnim.

Funkcija je bila sprječavanje kapanja vode u strojarnici. Iz priča kolega zna da je u HE bila poplava.

Na upit kako bi postupio naručitelj da izvođač radova sugerira ugradnju limenih obloga, svjedok navodi da bi obavijestio direktora i da bi se održao sastanak na tu temu. S time da uvjeti dodataka osnovnog ugovora, prvenstveno određeni vrijednošću dodatnog posla koji ne kogu prelaziti 20 ili 30 posto vrijednosti osnovnog posla te da je daljnji uvjet da se ugovor ne mijenja bitno u smislu tehnologije. To su pravne odrednice za sve ugovore javne nabave po njegovom saznanju, a ne zna zašto je to tako.

Je li se ugradnjom drugog materijala mijemja vrsta radova, svjedok je rekao da ne zna odgovoriti.

Mijenjaju li se temeljni zahtjevi za građenje, svjedok navodi da se ugradnjom druge vrste materijala mijenjaju temeljni zahtjevi ugradnje te se u tom slučaju ne radi o sanaciji. Zaštita od požara je jedan od temeljnih zahtjeva za građenje.

Je li Vučić razgovarao o karakteristikama ploča koje su se trebale u graditi u strojarnicu, Miletić navodi kako je prilikom obilaska Matijašević spomenuo ploče, a Vučić nije bio tada prisutan. Kasnije su pričali, a rečeno je da je oštećeno više ploča nego što je predviđeno u projektu sanacije. Vučić je poslao primjer ploče u Italiju i rečeno mu ne da ga imaju. Vučić je rekao Miletiću da je taj materijal ugrađen i u druge dvije elektrane. Projekt sanacije unutrašnjosti strojarnice koju je izgradila tvrtka Apsida nije sastavni dio revitalizacije.

Kratka pauza, novi dokazi

Nakon kratke pauze, donesena je odluka da se uvrštavaju dokazni prijedlozi koje je predložila opunomoćenica obitelji Doris Košta.

Zamjenik županijskog odvjetnika Vlatko Cibilić ponovno je postavio pitanja nakon jučerašnjeg ispitivanja.

Je li svjedok uputio mail 2017. primatelju Boženi Pozniak predmeta imenovanja s privicima, rekao je da se toga ne sjeća tog vremena.

Na daljnji upit tužitelja, jesu li mu imenovanjem nadzornog inženjera porasli osobni dohodci, Miletić navodi da nisu, odnosno da imenovanje nije utjecalo na povećanje osobnog dohotka.

Zamrznuto članstvo
Košta je pitala da se izjasni je li mu poznat sadržaj zakona o građenju, tj. obveze propisane u članku 58. tog zakona, te je li prilikom obalvljanja svog posla kao inženjera u HE, postupao sukladno tim obvezama, kao i zašto zbog toga nije zabranio izvođnje radova, Miletić je naveo da je postupao po nalozima direktora Miškovića, s tim da mu direktor nije dostavio bilo kakvu dokumentaciju vezanu za poslovanje HE.

Mišković je imao inicijativu za razliku od njega.

-Ne bih se složio da je zanemario odredbe u zakonu o gradnji – rekao je. Članstvo u komori je zamrznuo jer nije mogao pratiti stručne edukacije. Njima se nazoči i među ostalim radi praćenja promjena u propisima. Ne sjeća se da je u tom vremenu bio nazočan u edukacijama, nisu bile obvezne, kako kaže.

Na upit posjeduje li šifru za pokretanje postupka javne nabave u programu HEP-a, navodi kako to ima ekonomska služba. Radi se o supovom programu, a da se osobe zovu tehnolozima.

-Ne sjećam se da sam imao šifru za pokretanje takozvanog supovog programa za javnu nabavu – rekao je.

Na upit branitelja, Miletić izjavljuje da je bio odgovorna osoba za izvršenje ugovora za Spegru. ‘A za Apsidu je bila narudžbenica’, dodao je.

Vezano za kontrolu Apsidine ponude, ekonomska služba je samo provjeravala je li ta narudžbenica najpovoljnija, a da on nije provjeravao ispunjava li tehničke uvjete, naveo je.

Na upit branitelja zašto je bio zadužen za kontakte s Apsidom, ispred naručitelja, Miletić navodi da ga je direktor Mišković zadužio za provedbu procedure te mu je usmeno dao nalog za angažiranje tvrtke. Ekonomska služba ga je uputila u cijeli postupak pribavljanja ponuda pri čemu je cijena bila odlučujući kriterij pri odabiru ponude. S tim da je narudžbenicu pisao Mišković, naveo je.

Odvjetnik Prodanović među ostalim je pitao jesu li osoba za izvršenje ugovora i nadzorni inženjer ista osoba.

Svjedok izjavljuje da se razlikuje na način da osoba za izvršenje ugovora ne mora imati ovlaštenje komore.

-Ne sjećam se da sam dobio rješenje o imenovanju nadzornog inženjera, a ne sjećam se da sam slao mail Boženi Pozniak u kojem stoji da je potrebno napraviti imenovanje za nadzornog inženjera Pera Miletića i za koordinatora Franu Borovinu. Dopuštam mogućnost da sam poslao mail. Što se tiče ugovora o izvršenju radova, mogu reći da sam isti dobio po potpisu, ali nisam dobio rješenje o imenovanju za izvršenje ugovora, to stoji u ugovoru – dodao je.

Ne može se sjetiti je li Pozniak dao upute putem maila kako sačiniti ugovor u imenovanju za nadzornog inženjera. Ne može se izjasniti je li Pozniak morala izvršiti ono što joj je napisano u tom mailu. Bez naloga direktora se nije moglo ništa napraviti.

-Mišković mi je sve usmeno govorio te se ne može izjasnjti o sadržaji maila. Ne sjeća se je li poslije s Pozniak razgovarao o izvršenju onoga što je u mailu napisano. Ne znam koje su obveze osobe odgovorne za izvršenje ugovora. Zna da ta osoba mora pratiti izvode li se radovi po ugovoru – rekao je,

I u aneksu ugovora je bio određen kao osoba odgovorna za izvršenje ugovora.

-Gospodin Matijašević je bio zaposlen u tvrtki Apsida dok je on bio zaposlenik Apside. Misli da je kao zaposlenik Apside bio obilazio unutrašnjost pogona – dodao je.

Na daljnji upit branitelja okrivljenika, rekao je da se ne sjeća je li potpisao popratnicu, ali ako stoji njegov potpis, onda ju je potpisao. Potpisao ju je kao osoba zadužena ta tehničke specifikacije, bez da sam provjerio sadržaj projekta Apside.

Odvjetnik Preglej je među ostalim zamolio suca da svjedok odgovori konkretno na pitanje. ‘Ja ga pitam je li dan, on kaže 7 je sati’, dodao je.

Kako može obasniti da se ne sjeća sadržaja maila, ali zna da je sadržaj dogovoren s Miškovićem, rekao je da je njegov posao bio da sluša Miškovića. I ako je poslao, poslao ga je na inicijativu Miškovića. Ne zna je li Božena Pozniak znala za tu uputu sadržanu u mailu, ne zna je li je kontaktirao nakon tog maila.

Navodi da je Ivan Sučić bio zadužen za sanaciju dovodnog tunela, ali ne zna je li bio imenovan kao nadzorni inženjer za sanaciju istog. Bio je suradnik Sučiću. Dopušta mogućnost da je ranije bio imenovan kao nadzorni inženjer na drugim projektima. Pretpostavka je da je direktor napravio imenovanje i potpisao. Na upit branitelja zašto je u tom slučaju poslan mail Pozniak ako direktor sam izrađuje i sam ga potpisuje, svjedok da je direktor po starim predlošcima radio nova rješenja. To je barem njegova pretpostavka.

Na pitanje da se izjasni na dio iskaza od četvrtka, a na kojoj je upitan o njegovom potpisu u dokumentu očitovanja nadzornog inženjera iz 2017., rekao je da se radi o špranci u kojoj je napisano da je bio nadzorni inženjer, iako nije bio nadzorni inženjer u tom smislu. Rekao je da je on napisao i sačinio sadržaj tog očitovanja u suradnji s Miškovićem, iako ne zna tko je načinio pismeni otpravak tog dokumenta, moguće da ga je napisao, ali ga je napisao po nalogu direktora. Činjenično stanje u dokumentu je nesporno te je tekst napisan u suglasnosti s Miškovićem, a i potpisan s njegove strane. S time da nema materijalnih dokaza da mu je Mišković sugerirao sadržaj izvješća jer je postupao po usmjenoj naredbi.

Nakon što mu je ukazano da je odgovorna osoba za realizaciju ugovora ispred Spegre bio Borovina. Rekao je da je komunicirao, ali ne pretjerano.

Gospodin Vučić je bio taj koji je bio uvijek na terenu, kazao je,

Slijede pitanja okrivljenika.

Pročitajte još

PRONAŠLI GA PREKO KAMERA Ukrajinac vozio Pelješkim mostom u suprotnom smjeru

Dulist

‘Plavci’ kaznili 100 vozača zbog brzine!

Dulist

U PLOČAMA ‘Napuhao’ 2,37 promila, kažnjen s 1300 eura

Dulist