Aktualno

Građani, prijavite nelegalne objekte!

gruz nuncijata

Gradski upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine.

Javni poziv raspisan je temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Naime, stupanjem na snagu toga zakona, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina.

Nezakonito izgrađena građevina je nova građevina ili rekonstruirani dio postojeće građevine izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu, a odnosi se na nezakonito izvedenu gradnju do 21.lipnja 2011. godine.

Nezakonito izgrađena građevina legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju, a zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu Grada Dubrovnika preporučeno poštom ili u pisarnici na adresi Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Gundulićeva poljana 10. Obrazac se može preuzeti u pisarnici ili na web stranicama Grada Dubrovnika.

Uz zahtjev potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
– geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda
– tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja izrađen od ovlaštenog arhitekta
– dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine izrađenim po ovlaštenom inženjeru građevinarstva
– uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21.lipnja 2011. godine
– dokaz u svrhu obračuna naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene građevine poput izvatka iz zemljišne knjige ili drugi dokaz da podnositelj ima pravo graditi, sudsko rješenje, suglasnost suvlasnika, ugovor i slično.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. prosinca 2012. godine.

Inače, novi ministar graditeljstva Vrdoljak najavio je kako će zakon doživjeti izmjene kojima će rok za prijavu za legalizaciju biti produžen i nakon 31. prosinca 2012. godine, a u planu su i jeftini krediti u svrhu olakšanja pokrivanja troškova legalizacije.

Pročitajte još

MEĐUNARODNI DAN JOGE Proslava u nedjelju na Lokrumu

Dulist

BABY LASAGNA VATRENIMA: Donesite to zlato doma!

Dulist

Gužve kroz Župu, naoružajte se strpljenjem!

Dulist