Aktualno

Grad izradio elaborat, Hrvatske ceste čekaju Policiju, Policija nije ovlaštena… A stanica na Batahovini – na ‘čeki’!

bunic kaboga

Prije tek nešto više od godinu dana, točnije u kolovozu 2021. godine, Grad Dubrovnik preuzeo je ljetnikovac Bunić-Kaboga. Vlada je tada na svojoj sjednici donijela Zaključak o prijenosu prava vlasništva na nekretnini Hrvatskog restauratorskog zavoda u korist Grada Dubrovnika i to bez naknade, a Ugovorom o darovanju od 17. svibnja 2018. godine Grad je prethodno preuzeo dvije trećine suvlasničkog prostora i time postao većinski vlasnik, dok je prizemlje objekta nastavio koristiti Hrvatski restauratorski zavod.

Okrugli stol kao povod za brojne upite građana
I prije ovih posljednjih godinu dana su se u novoobnovljenom ljetnikovcu odvijali i odvijaju se brojni društveni, kulturno umjetnički i drugi programi, od radionica pa do čak nedavno održanog okruglog stola o urbanizmu grada i kamo grad ide. Upravo taj događaj potaknuo nas je za poslati upit Gradu Dubrovniku, no i činjenica kako su mnogi sugrađani jednostavno odustali od odlaska na isti zbog – nepristupačnosti lokacije. Tijekom posljednjih nekoliko godina često su nam se javljali sugrađani s primjedbom kako na Batahovini nema autobusne stanice koja bi olakšala pristup ljetnikovcu Bunić-Kaboga. Radi li se na rješenju? Dakle, s obzirom na veliki broj događaja različite tematike u ljetnikovcu Bunić-Kaboga, pitali smo Grad Dubrovnik razmatra li se postavljanje nove autobusne stanice, odnosno čekaonice na predjelu Batahovine kako bi bio omogućen pristup širem broju građana zainteresiranih za te događaje i je li Grad Dubrovnik već dobio upite ili pak prijedloge građana o postavljanju nove stanice odnosno čekaonice na ovom dijelu grada. Situacija, kako se čini iz odgovora Grada Dubrovnika, i nije toliko jednostavna.

Izrađen elaborat… I?
—Radi se o državnoj cesti D8 koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta. Grad Dubrovnik je izradio elaborat uređenja autobusnih uređenja autobusnih stajališta i nogostupa kod dvorca Kaboga, a kojim se predviđa izgradnja dva autobusna ugibališta za sjeverni i južni prometni trak i označavanje pješačkog prijelaza koje povezuje navedena ugibališta – naglasit će nam iz Grada Dubrovnika. Prema članku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za izmjenu prometnog projekta potrebna je prethodna suglasnost Policijske uprave, a ako se promet uređuje i na dijelu državne ceste potrebna je i prethodna suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odgovorili su nam dalje. A rješenje neće tako lako biti na vidiku jer se u ovom slučaju ipak radi o ‘prebacivanju loptice’, odnosno zatvaranju začaranog kruga bez vidljivog cilja. Detaljnije ističu u nastavku odgovora.

Kantafig ili Sustjepan?
—Nadležno Ministarstvo je izdalo prethodnu suglasnost za navedena stajališta i pješački prijelaz, dok Hrvatske ceste potražuju i suglasnost Policijske uprave za označavanje pješačkog prijelaza. Policijska uprava nije izdala suglasnost te se očitovala kako nisu ovlašteni izdavati prethodnu suglasnost budući su navedene autobusne stanice izvan kolnika i sukladno Pravilniku o autobusnim stajalištima postupak utvrđivanja lokacija stajališta provode Hrvatske ceste, a što podrazumijeva odgovarajuće uređenje pješačkog pristupa stajalištu. Hrvatske ceste inzistiraju na prethodnoj suglasnosti Policijske uprave za označavanje pješačkog prijelaza – zaključuju iz Grada Dubrovnika. Ne čudi stoga kako odgovor na posljednji upit nismo niti mogli dobiti, a on je glasio: ‘Ukoliko se razmatra postavljanje stanice/čekaonice, postoji li određeni rok i koja je ukupna vrijednost postavljanja iste?’ Do nekih boljih i ‘praktičnijih’ načina za doći u Ljetnikovac Bunić-Kaboga, ostaje vam iskrcati se na Kantafigu ili pak u Sustjepanu i potom ‘autotabanićima’ do lokacije gdje se svake godine održava sve više zanimljivih događanja. • MNJB

vlahusic zlatar violic bunic kaboga
2013. godine ministrica Andrea Zlatar Violić autom je stigla pred ljetnikovac. Ostali – autotabanićima

Objavljeno u tiskanom izdanju 2. studenog 2022.

Pročitajte još

Evo koliko su porasle cijene nekretnina i najmova u EU-u

Dulist

SUZE, TUGA I BOL PRED SUDOM Obitelj u tišini na prosvjedu tražila pravdu za Katu i Stipu

Dulist

Dubrovnik i Sanya jačaju suradnju: Skulptura “Sveti Vlaho i Grad” predana gradonačelniku Sanye

Dulist