Aktualno

Gdje se smiju držati domaće životinje?

nuncijata244 1

Vijećnici dubrovačkog Gradskog vijeća na sjednici u petak 30. ožujka raspravljat će i o Odluci o držanju domaćih životinja,

kojom se utvrđuju uvjeti i način držanja domaćih životinja na području Grada Dubrovnika. Donošenjem Odluke o držanju domaćih životinja prestala bi važiti Odluka o držanju stoke i peradi iz 1988. godine.

Pod domaćim životinjama smatraju se kopitari (konji, mazge, magarci i mule),papkari (goveda, ovce, koze i svinje), perad (kokoši, guske, pure, patke i ostala perad) i glodavci (kunići). Odlukom nisu obuhvaćeni psi i mačke, te drugi kućni ljubimci, čije je držanje uređeno posebnom odlukom.

Prema toj Odluci, na području naselja Dubrovnik, te u svim dijelovima naselja uz državnu cestu D 8 i županijsku cestu ŽC 6254, zabranjeno je držanje domaćih životinja na udaljenosti od 100 m od najbližeg stambenog objekta. U ostalim naseljima Grada Dubrovnika dozvoljeno je držanje domaćih životinja za potrebe vlastitog domaćinstva na udaljenosti od najmanje 30 m od najbližeg stambenog objekta ako su za to ispunjeni svi higijensko-sanitarni i tehnički uvjeti.

Iznimno dozvoljeno je držanje domaćih životinja za potrebe vlastitog domaćinstva u već izgrađenim manjim gospodarskim objektima, na udaljenosti manjoj od 30 m uz uvjet da su udaljeni 5 m, minimalno 3 m od susjedne parcele ako se radi adaptacija već izgrađenog dijela gospodarskog objekta, te da su udaljeni od stambenih i manjih poslovnih objekata najmanje 12 m, a u dvorištima gdje se to ne može postići 8 m.

Držanje i kretanje domaćih životinja na području Grada Dubrovnika zabranjeno je na javnim površinama, u zaštitnom pojasu javnih cesta, na zaštićenom području oko izvorišta pitke vode, u pojasu oko groblja, na udaljenosti manjoj od 100 m, na udaljenosti manjoj od 100 m od objekata javnog sadržaja te na udaljenosti manjoj od 100 m od objekata u kojima se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost.

Ovom odlukom određene su i novčane kazne u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna za pravne osobe, od 2.500 do 5.000 kuna za fizičke osobe-obrtnike,  te od od 500 do 2.000 kuna za fizičke osobe.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Grada Dubrovnika, te sanitarna i veterinarska inspekcija prema svojim nadležnostima.
 

Pročitajte još

(FOTO) PUTEVIMA BOKELJSKIH HRVATA Sanja Putica otvorila emotivnu izložbu posvećenu Hrvatima u Crnoj Gori

Dulist

Barcelona planira zabraniti iznajmljivanje apartmana turistima

Dulist

ISTRAŽILI SMO CIJENE Koliko košta večera s Michelinovom zvjezdicom?

Nora Di Leo