Aktualno

BENIĆ O NOVOM GUPU NA REALDU Građani traže gospodarske aktivnosti bez turizma i u nove zelene površine

BENIĆ O NOVOM GUPU NA REALDU Građani traže gospodarske aktivnosti bez turizma i u nove zelene površine

U drugoj polovici 2024. Grad Dubrovnik očekuje javnu raspravu na nacrte prijedloga novog Generalnog urbanističkog plana (GUP). Nakon toga uslijedit će postupak zaprimanja primjedbi, njihova obrada i utvrđivanje konačnih prijedloga i ishođenje suglasnosti te usvajanje planova na gradskom vijeću. Rekao je to pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Božo Benić na današnjoj konferenciji RealDu o nekretninama u organizaciji HGK-a – Županijske komore Dubrovnik u Hotelu Libertas Rixos.

Benić je također napomenuo da je Grad Dubrovnik usvojio GUP 2005. godine, a od tada je došlo do dvije sveobuhvatne izmjene, 2007. i 2014. godine. Dakle, trenutno je riječ o trećem takvom postupku. Dvije ključne odluke o izradi izmjene dopuna koje je Grad Dubrovnik izradio su konzervatorska podloga za kontaktnu zonu povijesne jezgre izrađeno od strane Ministarstva kulture i medija, te sociološka studija s demografskom analizom i participativnim procesom. Tekući postupak paralelno prati i postupak izrade strateških studija procijene utjecaja na okoliš gdje

-U veljači 2023., završena je prva faza postupka polazišta izmjena i dopuna. Detaljno je analizirano jedanaest stručnih podloga. Kroz 2022. je zaprimljeno 49 zahtjeva odnosno 108 podnesaka i 528 inicijativa fizičkih i pravnih osoba. U 83 posto zahtjeva izmjene dopuna prostornog plana, tražilo se prenamjena čestica u građevinsko. U drugoj fazi, radilo se o izradi preliminarne koncepcije u kojem su se koristile dvije ključne podloge – konzervatorska podloga i sociološka studija s demografskom analizom i participativnim procesom koji je proveden od travnja do srpnja 2023. godine s ciljem prikupljanja relevantnih podatak od predstavnika stručne i opće javnosti – naglasio je Benić te dodao kako je taj proces uključivao niz sastanaka fokus grupa s različitim akterima, od neovisnih stručnjaka te sastanaka s lokalnom zajednicu od gradskih kotara, mjesnih odbora, udruga civilnog društva, lokalnih stručnjaka i ekspertnih intervjua sa stručnjacima.

Stručnjaci su se složili da treba limitirati opterećenje prostora. Mjesni odbori su istaknuli različite probleme infrastrukturne naravi kao i nedostatke društvenog sadržaja. Najnaglašeniji problem, iznio je Benić, se smatrao nedostatkom stambenih prostora za mlade obitelji. Gradski kotari su imali čvrste stavove u pogledu primjene konzervatorske podloge, ograničavanja turističke djelatnosti, ali i isticanje potrebe za očuvanjem stečenih prava. Posebni su istaknuti problemi prometa, parkiranja i sigurnosti te tema brze ceste koja ugrožava izvor Omble. Lokalni stručnjaci su istaknuli pitanje prometa, urbane sanacije i preobrazbe već izgrađenog prometa dok su udruge civilnog društva kao glavnu temu odredili nedostatak stambenih jedinica te cijene nekretnina. Ekspertni intervjui sa stručnjacima iz područja arhitekture, urbanizma, prometa i konverzacije su zaključili da rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji pod povoljnim uvjetima treba biti jedan dio politike na području Grada te da konzervatorska podloga ograničava razvoj Gruža koji je prepoznat kao novi centar grada.

-Na kraju je odrađena online anketa namijenjena svim građanima s područja Grada Dubrovnika. Svi koji su u njoj sudjelovali, istaknuli su da su najmanje zadovoljni dostupnošću priuštivog stanovanja i prometnom infrastrukturom te da je potrebno nastaviti ulagati u javni prijevoz i izgradnju javnih garaža, ograničiti automobilski promet i daljnje izgradnje osim priuštivog stanovanja – iznio je gradski pročelnik.

Najavio je da će uskoro biti predstavljeni rezultati na pitanje koje sadržaje biste najviše htjeli uvesti izmjenama i dopunama u svrhu ograničenja velikih građevina, nalaženje rješenja za priuštivo stanovanje, širenje grada izvan gradskih područja, ograničavanje apartmanizacije i izgradnje u svrhu turizma.

Prikazao je i graf koji je pokazao stupanj slaganja ispitanika u sadržajima koje treba uvesti u prostorne planove. Složili su se da treba ulagati u gospodarske aktivnosti bez turizma i u nove zelene površine te u revitalizaciju postojećih stambenih objekata.

-Nakon što izrada nacrta prijedloga navedenih planova prođe sumiranje svih ulaznih podataka i stručne podloge, razrade se planska rješenja, uvjeti provedbe svih zakona o prostoru, nakon što se definiraju svi tekstualni i grafički dijelovi te dokument prođe kroz prvi filter strateške studije procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnik će utvrditi prijedloge planova za javnu raspravu. Tada će javnosti po prvi put biti predstavljen prostorni plan i GUP nakon čega će građani kroz javnu raspravu moći ponovno dati svoje primjedbe, odluke i komentare – zaključio je.

Pročitajte još

NOVI PROGRAM Što pogledati u Kinematografima Dubrovnik?

Dulist

Plenković: ‘Sutra ujutro krećemo s formiranjem većine’

Dulist

BRANKO BAČIĆ PROGLASIO POBJEDU Velika izlaznost nam je dala snažan legitimitet

Dulist