Grad

Ana Hrnić: Može se više, ali treba uzeti u obzir financije

Najave za sezonu izuzetno su optimistične. Još prije koji tjedan, zamjenica gradonačelnika Dubrov­nik, Jelka Tepšić za DuList poručila je kako ovog ljeta možemo očekivati 60 posto prometa rekordne 2019. Jesu li ove prognoze opravdane, kakav je inte­res na emitivnim tržištima te možemo li i ovog ljeta koristiti posebne cijene za domaće turiste, ispričala nam je direktorica Turističke zajednice grada Dubrovnika, Ana Hrnić.
Je li optimizam u redovima turistič­kih stručnjaka opravdan? Kakav je interes gostiju s naših najvažnijih emitivnih tržišta?
Mi smo još lani plan i program za ovu godinu radili na temelju predviđanja od 60 posto od 2019. Postupak procje­pljivanja se u jednom trenutku uspo­rio, ali sad, na svu sreću, ponovno je krenulo ubrzanim tempom. Ako se ostvare glavni preduvjeti, a to su povoljna epidemiološka situacija te visoka procjepljenost, ako letovi koji su u najavi budu dobro popunjeni, mislim da je ovaj rezultat realan za očekivati. Iako će sezona ove godine početi nešto kasnije u odnosu na predpandemijske godine, očekujemo da će ona trajati sve do studenog. Lani je nažalost uslijed pogoršanja epidemiološke situacije i sezona naglo prekinuta, a ove godine se nadamo da će rujan i listopad biti izvrsni. Teško je davati točne prognoze s obzirom na to da je još uvijek sve nepredvidivo. uvrštavanja Hrvatske na crvene liste. Interes gostiju i vidljivost Dubrovnika na emitivnim tržištima su zaista izvr­sni. Na tome radimo cijelu prošlu i ovu godinu. Aktivno provodimo pro­motivne aktivnosti u SAD-u i tijekom prošle godine te od početka ove. Pro­cijenili smo na vrijeme da će to, za nas drugo najznačajnije emitivno tržište među prvima ‘oživjeti’ s obzirom na visoku procijepljenost i ostale okol­nosti. Nailazili smo i na negativne reakcije zbog svih aktivnosti koje smo usmjerili na to tržište, ali uvođenje direktnih linija koje nismo imali ni u najboljiim vremenima ih je demanti­ralo. Sve se to isplatilo, i sad imamo sjajnu situaciju. United Airlines naja­vio je povećanje broja letova u odnosu na prvobitni plan, što su izvrsne vijesti.
Nadalje, očekujemo i dobar odaziv s tržišta Rusije. Dolazi nam ovih dana ruska TV ekipa koja će ovdje snimati popularnu turističku emisiju. Naše tradicionalno tržište broj jedan, trži­šte Velike Britanije u ovom trenutku je u specifičnoj situaciji zbog restrik­cija vezanih za međunarodna puto­vanja. Hrvatska je zasad na žutoj listi. Sljedeća revizija predviđena je za kraj svibnja, uzimajući u obzir čimbenike kao što su stope infekcije Covidom u UK i u samim destinacijama, preva­lencija varijanti virusa u UK i destina­cijama, opseg programa cijepljenja u destinacijama… Nadamo se da ćemo u dogledno vrijeme vidjeti Hrvatsku na zelenoj listi, što bi za nas bilo od ključ­nog značaja.
Lakoća i jednostavnost putovanja, sigurnost destinacije i stabilni i jasni protokoli u ovim vremenima su izni­mno bitni. Mi smo kao država to na vri­jeme prepoznali i maksimalno olakšali procedure vezano za ulazak u RH.
Važno je svakako spomenuti i domaće tržište na kojem smo provodili dosta aktivnosti tijekom čitavog ovog razdo­blja i nastavljamo u narednom. Hrvat­ski gosti su ponovno otkrili Dubrovnik, ne samo zbog povoljnijih cijena, iako je i to možda dijelom utjecalo, nego i zbog nove slike Dubrovnika bez gužvi. Koriste ovu priliku za posjet Dubrov­niku jer znaju da jedinstvena.
Nikad nismo bili povezaniji s SAD-om te ako je vjerovati napisima, ove godine bit će prava ‘poplava’ ame­ričkih turista. Imamo li konkretne brojke?
Nemamo konkretne brojke, međutim prema informacijama s tržišta interes je zaista velik. Uvođenje direktnih linija United Airlinesa i Delta Airli­nesa je veliki uspjeh i dugoročno velika stvar za dubrovački turizam. Činjenica da je United uveo dodatan let vjerujem puno govori o intersu. Sjetimo se Ame­rican Airlinesa iz Philadelphije koja je u 2019. imala zaista visoku popunje­nost letova. S obzirom na povratne informacije naših kolega u predstav­ništvu, agenata i touroperatora, mislim da će rezultati biti odlični.
Je li Vam poznato kakvo je pak zani­manje domaćih ljudi za putovanje ‘preko Velike bare’?
Prilika za putovanje ‘preko Bare’ je stvarno izvrsna i za domaće ljude. Vje­rujem da će biti interesa, iako smo mi u Dubrovniku poslom gotovo svi vezani za sezonu i rekla bih da u njoj najma­nje putujemo, ali vjerujem da će biti interesa. Svima nam nedostaju puto­vanja, od pojave pandemije život nam se gotovo u potpunosti sveo na virtu­alno ispred ekrana. Sajmove, radionice i prezentacije radimo online, no vjeru­jem kako će se i to pomalo mijenjati. Što se tiče aktivnosti uživo, za poče­tak planiramo organizaciju prezenta­cija u Srbiji i Rumunjskoj u dogledno vrijeme, naravno ako mjere dozvole. Kada govorimo o virtualnim prezen­tacijama, 20. svibnja imamo zanimljivo predstavljanje na tržištu Francuske. Ostali smo u vritualnom svijetu, ali nismo se zadržali samo na klasičnim prezentacijama, nego pokušavamo ljudima koji su s druge strane ekrana uživo dočarati destinaciju koliko je to moguće. Nedavno smo imali i javljanje sa Straduna za Bruxeless. Trudimo ih se napraviti što zanimljivijima i pred­staviti destinaciju na što autentičniji način. Bilježimo sve veći broj studij­skih putovanja puntičkih agenata i tour operatora, kao i medija.
Kako ste već spomenuli, i Englezi su naši tradicionalni gosti. Kakve su tamo aktivnosti Turističke zajed­nice grada?
Na tom našem najznačajnijem trži­štu prisutni smo cijelo vrijeme kroz različite promotivne aktivnosti. U organizaciji Hrvatske turističke zajed­nice i predstavništva u Londonu, u travnju je održan virtualni webinar za agente i prodajno osoblje turoperatora u Velikoj Britaniji, kao i online prezen­taciju za medije. U idućem razdoblju planiramo studijska putovanja novi­nara i agenata. Također, definiramo završne faze kampanja sa svim naj­većim aviokompanijama s tog tržišta. Dosta je aktivnosti u tijeku. Kako je ova godina dosta specifična, fleksibilni smo i prilagođavamo provedbu aktiv­nosti trenutnoj situaciji. Kad govorimo o cijenama PCR testiranja, mišljenja sam da testovi na koronavirus ne bi trebali biti nešto što će ljudima činiti značajan udio u iznosu kojeg plaćaju za odmor. Moraju biti što pristupačniji, sad smo na 650 kuna, no vidjet ćemo hoće li se još nešto mijenjati. Brzi anti­genski testovi su jeftiniji i jednostavniji, ali mi ne možemo utjecati na pravila i traženja pojedinih država po pita­nju kriterija kod povratka na emitivna tržišta.
Jasno, preduvjet uspješnoj sezoni je i dobra procijepljenost. Objavili ste već drugi poziv za cijepljenje privatnih iznajmljivača. Jeste li zadovoljni dosadašnjim odazivom?
Uključili smo se u koordinaciju cije­pljenja ne samo privatnih iznajmlji­vača, nego i ostalih turističkih djelat­nika. To je izuzetno velik i zahtjevan posao. Prošli petak se cijepio značajan broj turističkih djelatnika, a trenutno su u tijeku pripreme za cijepljenje četvrtog kruga turističkih djelatnika. Vrlo nam je drago da možemo pomoći da se sve to odvija dosta brže i efika­snije te da svi dobiju priliku cijepiti se u što skorijem roku. Mislim da će se to i dogoditi, vjerujem da će do lip­nja svi turistički djelatnici koji to budu željeli imati priliku cijepiti se. Odaziv je dobar, no može biti i bolji. Događaju se situacije da su se privatni iznajmlji­vači dijelom prijavili kod nas, no dio ih je u međuvremenu pozvan od obitelj­skih liječnika, tako da je teško zapravo reći koliki udio njih žele biti cijepljeni. U razgovoru s ljudima, vidim da još uvijek ima onih koji su skeptični. Moje osobno mišljenje je da nam je to jedini izlaz iz ove situacije i jedini način kako se čim prije vratiti normalnom životu. Nadam se da ćemo doseći visoku razinu procijepljenosti jer će to sva­kako biti jedan od važnih preduvjeta za ostvarenje uspješne turističke sezone.
U Zagrebu se proveo pilot projekt tzv. COVID putovnice za ulazak u restorane i klubove. Što mislite o tome? 
Event industrija je izuzetno pogođena. U Dubrovniku je MICE segment među glavnim generatorima prometa u raz­doblju pred i pod sezone, tako da nije uopće upitno koliko je bitno što prije iznaći način kako da se vrate poslova­nju, koje će naravno biti prilagođeno okolnostima u kojima živimo. Rezultati pilot pro­jekta će nam pokazati jesu li pro­tokoli efikasni i štite li doista od širenja zaraze i stvaranja potencijalnih žarišta. Postoje dobri razlozi zašto se uvode određene epidemiološke mjere, u ovom trenutku sve je usmjereno tome da imamo sigurnu turističku sezonu zbog važnosti turizma kao najvažnije hrvatske gospodarske grane.
Pretpostavljam da je već sad poznat protokol posjeta zidinama i povije­snoj jezgri uopće.
Sve kulturne ustanove grada Dubrov­nika prijavile su se u projekt Safe stay in Croatia, a koji za cilj ima educi­rati i upoznati posjetitelje i dionike u turizmu s protokolima i mjerama koje se provode u Hrvatskoj.
Kroz projekt Safe stay in Croatia osmi­šljeni su protokoli poslovanja i postu­panja s korisnicima u svim turističkim i s turizmom povezanim djelatnostima. Vidljivo istaknuta oznaka Stay safe in Croatia pruža informaciju svim posje­titeljima da turistički objekt njihovog interesa djeluje prema aktualnim pre­porukama Svjetskog vijeća za putova­nja i turizam te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Kod nas se u hotelima, restoranima i drugdje, ljudi zaista drže pravila. Mislim da smo mi ovdje itekako svjesni koliki nam je problem ako se dogodi bilo kakvo žarište i dođe do pogorša­nja epidemiološke situacije. Individu­alna odgovornost je u konačnici izu­zetno važna, a kod nas je to rekla bih na visokoj razini.
Također se nadam da će se što veći broj turističkih djelatnika i naših sugra­đana cijepiti, jer to je jedan od glavnih preduvjeta za ostvarenje uspješne turi­stičk sezone.
Jeste li s turističkim dionicima raz­govarali o eventualnim prilagođa­vanjima ponude?
Mislim da je definiranje cijena pitanje ponude i potražnje, kao i cjenovnih politika pojedinih subjekata. U to ne bih ulazila, no ono što ćemo sigurno u nekom trenutku s Gradom Dubrov­nikom odraditi su kao i lani razdoblja popusta na početku sezone te opet na jesen. To nam se pokazalo kao dosta atraktivno i uspješno. Najvažnije je gostu pružiti vrijednost za novac. Treba se prilagoditi situaciji kroz razne uvjete, ali, iskreno, osobno nisam za rušenja cijena. Treba zadržati razinu bez obzira što je sad trenutno teško. No, i ovo će proći, važno je raditi na podi­zanju kvalitete destinacije, jer upravo su nakvalitetniji segmenti ponude naj­otporniji na krizne situacije. Vjerujem da smo se imali prilike u to uvjeriti i kroz ovu krizu, i da nam je upravo to smjer za budućnost.
Pretpostavljam kako vam je, usli­jed prošlogodišnje skromne zarade, smanjen budžet za 2021. Uspijevate li namiriti sve svoje troškove?
Radit ćemo zasigurno rebalans trenut­nog plana. Naši prihodi ovise o ostva­renom broju noćenja, pa je u ovom tre­nutku još uvijek teško reći hoćemo li ostvariti planirano. Situacija je zaista teška. Nastojimo odrediti prioritete na najbolji mogući način. Često se postav­lja pitanje što se radi i može li se više. Uvijek može više, ali treba uzeti u obzir i financijski dio koji je drastično manji nego u godinama prije pandemije. Kre­ditno zaduženje u iznosu od pet mili­juna kuna nam je neophodno kako bismo proveli planirane aktivnosti. Da smo odlučili životariti i ne raditi, kredit nam ne bi ni trebao.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 19. svibnja 2021.

Pročitajte još

[FOTOGALERIJA/VIDEO] Procesija u čast Gospi i blagoslov stare gradske luke

Dulist

‘VELIKA ČAST’ Franković u svojim Ponikvama ugostio Kolindu Grabar-Kitarović

Dulist

ZATVORENA LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN Prikazani radovi 54 djece

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija