Grad

Ustavni sud stavio izvan snage Zakon o zidinama!

DPDS zastava

Ustavni sud RH donio je rješenje kojim je privremeno stavio van snage primjenu Zakona o ugroženoj spomeničkoj baštini Dubrovnika.

”Nakon provedene rasprave, Ustavni sud zaključio je da razlozi zbog kojih predlagateljica predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 36. ZI ZoSCD-a otvaraju pravna pitanja kontrole korištenja imovine iz članka 52. Ustava, zakonodavne intervencije u sudske sporove, povratnog djelovanja zakona i sl., što je vremenski zahtjevno i pretpostavlja podrobno ispitivanje u svjetlu temeljnih ustavnih vrednota i zaštićenih ustavnih dobara.

Sukladno tome, Ustavni sud u ovom se rješenju ograničava na utvrđenje da bi učinci osporenog članka 36. ZI ZoSCD-a mogli imati utjecaja na način gospodarenja dubrovačkim zidinama, na rad predlagateljice i pravnih osoba s kojima je u ugovornom odnosu u vezi s ispunjavanjem svrhe radi koje je osnovana, što je uz prethodno navedeno, dostatan razlog za pokretanje postupka za ocjenu njezine suglasnosti s Ustavom. Ovim se rješenjem, međutim, ne prejudicira konačna odluka Ustavnog suda(…) Ustavni sud je, do donošenja svoje odluke o podnesenom prijedlogu, vodeći se načelom pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka, a radi sprječavanja mogućih posljedica koje bi u praksi mogle nastati zbog primjene članka 36. ZI ZoSCDa, ocijenio potrebnim privremeno obustaviti izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se na temelju tog članka poduzimaju u praksi.

Pri izricanju ove privremene mjere, Ustavni sud uzeo je u obzir činjenicu da, na temelju članka 36. stavka 9. ZI ZoSCD-a, zapljena sredstava sa žiro računa predlagateljice treba biti provedena do 5. ožujka 2014. Slijedom navedenog, na temelju članka 45. Ustavnog zakona riješeno je kao pod točkom II. izreke ovog rješenja”, stoji u odluci Ustavnog suda.

Podsjetimo od početka je sporan članak 36. zakona o zidinama koji među ostalim propisuje oduzimanje sredstava i imovine DPDS-a.

Cjelovitu odluku suda možete pročitati OVDJE

Pročitajte još

ZAMJENA LED MARKERA Promet na dijelu Hebrangove regulirat će semafori

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

DA SE NE ZABORAVI! Obilježavanje 32. obljetnice početka napada na Grad

Dulist